Djurgården

Del 12 av 15 i serien Gårdar i Majorna

Namnet på denna egendom är okänt så jag kallar den Djurgården då CRA Fredberg säger att området där den låg kallades för Djurgården. Djurgårdsplatsen och Djurgårdskykrogården ligger i närheten. Den låg på arrenderad mark som ägdes av Älvsborgs kungsladugård ungefär där Oljekvarnsgatan och Kommendörsgatan idag möts. Familjen Coopman kan kanske ha innehaft gården under en period. CRA Fredberg kallar gården för ett landeri på Djurgården och skriver om den:

Området omkring Koopmansgatan är betecknat med namnet Enhörningen och en del av tomterna äro donerade till Dicksonska stiftelsen. Nedanför dennas byggnader, mellan den förra Wimanska egendomen och segelsömmare Nordgrens vackra ställe, ser man ett fragment av en allé, några ärevördiga träd, vilka troligen en gång i tiden tillhört ett ovanför liggande landeri. Om detta tillhört den i Göteborg på 1700-talet mycket ansedda släkten Coopman, vet jag inte säkert, men förmodar det, eftersom namnet givits åt den närliggande gatan. Herrarna Coopman köpmannen och rådmannen Hans C., död 1748, köpmannen och riksdagsmannen, Peter C., död 1786, och ostindiske kompanidirektören Hans C., död 1799, spelade som vi veta under tre generationer en betydande roll i samhället och voro mycket framgångsrika industriidkare.

och:

Hava storstadens nybyggare farit tämligen skonsamt fram med Oljekvarnen, hava de varit så mycket mindre skonsamma mot den gamla lantgården snett emot, ett stycke ovanför vid Djurgårdsgatan. Den är nu utplånad. Men vi minnas den gott. Det var en sådan där trevlig gammal lantgård med en enkel manbyggnad, trädgård, rotfruktsland, blomrabatter och drivbänkar. Framför huset stodo de skuggande vårdträden. Och bakom dem en gammal skuggrik allé, planterad för många herrans år sedan. Den gav stil och prägel åt stället, som alla gamla alléer göra.

Nu är lantgården borta. De gamla träden hava sågats ned. Och på den gamla grunden reser sig ett vidsträckt kvarter av nya landshövdinghus, vilka — det må för rättfärdighetens skull bekännas — äro ganska prydliga i sin moderna stil, och trevliga.

1868. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar.

1868. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar. Längst till vänster en fastighet utan hus och sen är det Åhmanssonska, prostbostället och Oljekvarn. I nedre delen av bilden finns syns den här beskrivna gården. På vägen till gården växte den så kallade Koopmanstaden fram. Det planerade gatunätet är utlagt över existerande strukturer.

1901. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar.

1901. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar. Fastigheten längst till vänster har nu fått ett hus (Strömbergska villan) och sen är det Åhmanssonska, prostbostället och Oljekvarn (Söderlingska trädgården). I nedre delen av bilden finns syns den här beskrivna gården. Det planerade gatunätet är utlagt över existerande strukturer.

1921. Söderlingska trädgården finns kvar liksom några av gårdens hus. De övriga trädgårdarna är borta

1921. Söderlingska trädgården finns kvar liksom några av gårdens hus. De övriga trädgårdarna är borta men Åhmanssonska huset finns kvar.

Serienavigation<< SofiebergProstbostället >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.