Vassnöden

Del 2 av 22 i serien Kåkstäder

Precis som på Hagaheden kom de mindre landerierna på Heden längre österut att stycka av markbitar till underarrendatorer. Speciellt var detta fallet med Hedås där det under 1800-talet avstyckades mark för nya egendomar till både välbemedlade och fattiga. Sålunda växte det fram kåkbebyggelse mellan nuvarande Berzeeligatan och Korsvägen såväl som vid Excercishedens nordöstra hörn där korsningen mellan Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan finns idag. Även på Södra Burgårdens mark som vid Korsvägen och Södra Vägen gränsade till Hedås mark avstyckades mindre lotter till fattigare arrendatorer.

Hedås

Hedås 1853

I slutet av 1800-talet hade det växt fram en kåkstadsbebyggelse i området som kallades Vassnöden. CRA Fredberg skrev om området i Det gamla Göteborg:

Jämförelsen mellan bilderna av de forna kåkarna och nutidshusenvid Södra Vägen ger, som man ser, en förbluffande kontrast. Sådana småhusen te sig på bilderna i denna bok, sådana voro boningarna förr i världen i den s. k. Vassnöden, ett namn som förmodligen uppkommit genom vassmarkerna och den sanka, dåliga grunden, vilken beredde byggmästarne som byggde de nya storstadshusen många svårigheter.

De voro så inbjudande de små husen med sina miniatyrträdgårdar, där körsbärsträden stodo vita om vårarna och blommorna doftade mellan krusbärs- och vinbärsbuskarnes långa rader. Gamla hus med tegeltak, gröna och gula knutar och vita fönsterramar, där de röda pelargonierna och kristi bloddroppsträden ytterligare förhöjde hemtrevnaden.

När man vandrade förbi denna lantliga idyll, fångade den verkliga hemkänslan oss, även om en del av stugorna voro torftiga och emellanåt föreföllo att sjunka ned i jorden.

Här lågo, som sagt, landerierna Stora och Lilla Hedås, Fredås o. s. v. och ägorna hade i senare delen av 1700-talet upplåtits bl. a. för tobaksplantering. Denna odling, som jämväl bedrevs å de´närliggande markerna, på Lorensberg, Lyckan m. fl., utföll så bra, att på omkring femtio tunnland under ett år skördades flera tusen skålpund tobak.

En liten punkt bortom Vassnöden, där Södra Vägen och Skåne-gatorna nu mötas, tilldrog sig förr i världen en alldeles särskild uppmärksamhet. Det var ett litet gulmålat envåningshus med en smal överbyggd förstugukvist och det tjänstgjorde som traktörställe, för de äldre generationerna känt under namnet Maja-Mors.

Näst intill, alldeles vid Korsvägens början låg förövrigt, och finns än i dag, ett litet hus, vilket fordom tjänstgjorde som skjuts- och poststation. Och därutanför fortsatte vägarna, den ena österut, den andra — stora landsvägen — åt söder.

Vassnöden 1860

Vassnöden 1860

Vassnöden 1890

Vassnöden 1890

Serienavigation<< Flygarns HagaGalgkrogarna >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.