Pustervik

Pustervik är en stadsdel i Göteborg. Den är stadens minsta stadsdel med 5 hektar, varav 1 hektar utgör vatten, och avgränsas av Rosenlundskanalen, Järntorgsgatan, Nya Allén (Norra Allégatan) och Rosenlundsbron. Angränsande stadsdelar är Masthugget, Haga, och Inom Vallgraven. Området kallades tidigt även för Järnvågsområdet, efter den järnvåg som uppställdes här 1785 och som även givit namn åt Järntorget.

Namnet Pustervik påträffas tidigast 1707 genom Pusterwijk, 1814 Pustevik, Pustervik 1855 och har under Göteborgs historia haft flera olika betydelser. Från början betecknade det en vik vid stranden av Göta älv, belägen strax väster om Stora Otterhälleberget, vid den delen som kallades Lilla Otterhällan – numera Kungshöjd.

Området var ursprungligen en del av befästningsstråket och genomkorsades av en militär kommunikationsled, den s k ”Kaponjären”. Murarna och vallarna revs i början av 1800-talet, vallgraven fick en ny sträckning cirka 1850 och den sista resten av Kaponjärgraven lades igen 1865.

På 1780-talet anlades en hamn för järnexport strax väster om vallgravens anslutning till älven, vid Pustervik. På platsen uppstod en enkel lager- och hantverksbebyggelse i trä som eldhärjades vid flera tillfällen.

Under Järnvågens nyanläggning 1785, då den flyttades från Brunnsparken till Pustervik, blev alltså viken förvandlad till hamn och återfinns på kartor under beteckningen Pustevik eller Pusterviks hamn. Järnvågen var kvar till 1892 då hamnen lades igen för att möjliggöra en förlängning av kajen från Skeppsbron. Detta område ligger i stadsdelen Masthugget, kvarteret Barkassen.

På 1850-talet upprättades en stadsplan för området. Den omfattade tre bostadskvarter som byggdes ut 1860–70. Pusterviksplatsen vilken tillkom ungefär samtidigt användes som upplag för tegelsten, sand och andra byggnadsmaterial in på 1900-talet. I västra delen fanns sedan stadens grundläggning en väg och en bro som ledde in till Karlsporten och Kungsgatan. I östra delen byggdes Husarbron 1835. Den ersattes på 1860-talet med Rosenlundsbron som byggdes om 1921. Dessutom fanns en mycket liten färja (Kålles färja) som gick mellan Pusterviksplatsen och Fisktorget.

Stadsdelen började bebyggas 1854, på båda sidor om gamla Masthuggsvägen, nuvarande Järntorgsgatan (från 1886).

Masthugget, Pustervik och västra Haga 1860. Bierhalleplatsen är nuvarande Järntorget. Breda vägen går från Bierhalleplatsen år sydväst. Norr om den finns Wauxhall och söder om den det Möllerska plantaget. Smala vägen är först gatan söder om Masthamnarna. Landsvägsgatan är huvudgatan söderut från Bierhalleplatsen. Vid Sänkverket/Smala vägen låg Norbergska värdshuset. Två kvarter i Pustervik har börjat bebyggas, Residenset och Röda Bryggan.

1861 fick stadsdelen namnet som 10:e kvarteret och 1923 blev det Pustervik. Stadsdelen består endast av tre kvarter:

  1. Kaponjären (Kaponnieren)
  2. Regeringen
  3. Röda Bryggan
1921

1921

Huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret Regeringen och en tredjedel av kvarteret Röda Bryggan har bytts ut sen 1950-talet.

Pustervik 2012

2012

Källor: Wikipedia och Göteborgs bevarandeprogram, del 1

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.