Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Uno Åhrén

Uno Åhrén

Uno Åhrén

Uno Emrik Åhrén, född 6 augusti 1897 i Stockholm, död 8 oktober 1977 i Arvika, var en svensk arkitekt, konsthantverkare, skriftställare och framstående stadsplanerare. Han ingick 1933-47 i den banbrytande Bostadssociala utredningen. Han var Sveriges förste professor i stadsbyggnad 1947–63.

Uno Åhrén var son till redaktör Emil Åhrén och Erika Österman.

Som praktiserande arkitekt debuterade Uno Åhrén med en bostadsi­nredning på Hemutställningen 1917. Åhrén medverkade med eleganta inredningar på Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och Parisutställningen 1925. Han ritade tillsammans med Sven Markelius KTH:s kårhus i Stockholm 1928-30 och medverkade med lägenheter och möbler vid Stockholmsutställningen 1930, på utställningens avdelning för människor med begränsade ekonomiska resurser. Var också formgivare på Svenskt Tenn 1927-31

Uno Åhrén var en av författarna i den socialt engagerade funktionalismens programskrift ”acceptera” som utgavs året efter Stockholmsutställningen. Han tog tidigt intryck av Le Corbusiers arkitektur och av Tysklands socialt inriktade bostadsbyggande vid 1920-talets mitt med arkitekten Walter Gropius som förgrundsgestalt. Han hade, liksom Gunnar Sundbärg och Sven Markelius kontakt med det funktionalisternas internationella arkitektnärverk CIAM redan från starten 1928

Han hade ett starkt engagemang i samhällsplaneringen och deltog flitigt i den bostadspolitiska debatten med debattartiklar i bland annat facktidskriften Byggmästaren. Som arkitekt under mellan- och efterkrigstiden deltog han i hög grad till det normativa och standardiserade bostadsbyggande som präglade tiden. Genom sina teoretiska insatser har Uno Åhrén också kommit att räknas som funktionalismens främste introduktör på svensk mark.

Var stadsplanechef i Göteborg 1932-43 och därefter chef för Riksbyggen 1943-45

Uno Åhrén var bland annat initiativtagare till stadsplanen för Årsta centrum (1940-talet) i södra Stockholm, som ritades av Erik och Tore Ahlsén, ett av de första genomförda samhällscentrumen utifrån den från England inspirerade grannskapsplaneringen ”community centre”.

Han var ledamot av 1944 års kommitté för kommunal samverkan och vid grundandet av tidskriften PLAN 1947 var han ansvarig utgivare.

1947-63 var Åhrén professor i stadsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han promoverades till teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan 1974.

Arbeten i Göteborg

Stadsplanen för Skår, Göteborg 1933
Stadsplanen för övre Johanneberg, Göteborg 1937
Stadsplanen för Bagaregården/Strömmensberg, Göteborg 1938

Advertisements

Kommentera