Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Harald Ericson

Karl Harald Ossian Ericson, född 3 januari 1890 i Alanäs församling, Jämtlands län, död 13 januari 1972, var en svensk arkitekt.

Han utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan 1915, var anställd hos arkitekt Erik Hahr i Stockholm och Västerås samma år, hos professor Sigurd Curman 1916, hos Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson i Göteborg 1916–1922, på Göteborgsutställningens arkitektkontor 1919–1922 och bedrev egen verksamhet 1922–1929.

Därefter var han stadsarkitekt i Borås stad 1929–1955 som den förste heltidsanställde på denna post i staden. Efter att nämnda befattning övertagits av Roland Gandvik bedrev Ericson egen arkitektverksamhet i Borås.

Exempel på byggnader han ritat i Göteborg

  • Flerbostadshus i kv Näktergalen 5, Göteborg, 1924, tillsammans med Ragnar (R O) Swensson.
  • Affärshus, Otterhall, Göteborg, 1929.

Texten i huvudsak från Wikipedia

Advertisements

One Response to Harald Ericson

  1. […] Otterhall är ett höghus, som ligger på Stora Badhusgatan 20 vid Otterhällan i Göteborg. Initiativet till att bygga Otterhall kom från civilingenjör Karl Alberts, som också blev byggherre och som undertecknade alla plan- och bjälklagsritningar medan fasadritningen gjordes av arkitekt Harald Ericson. […]

Kommentera