Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Conny Nyquist

Conny Nyquist

Conny Nyquist

Karl Constantin (Conny) Desiderius Nyquist, född 10 januari 1886 i Vänersborg, död 4 december 1967, var en svensk arkitekt.

Nyquist studerade vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1906-10. Därefter öppnade han i huvudstaden egen verksamhet, som han drev fram till 1915. Han medverkade bland annat i bygget av Stockholms rådhus.

Tillsammans med Arvid Fuhre, som också varit kontrakterad av Stockholms Rådhusbyggnadsbyrå, flyttade han efter färdigställandet 1915 till Göteborg där de tillsammans öppnade egen verksamhet. Kontoret lades ner 1929, eftersom Fuhre blivit stadsarkitekt i Helsingborg. Samtidigt blev Nyquist tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen. Han var 1929-36 tillförordnad länsarkitekt i Värmland och Örebro län. Från 1936 och fram till 1952 var han länsarkitekt i Värmlands län.

Exempel på byggnader han ritat i Göteborg

  • Förstaprisbelönat förslag till nybyggnader vid Chalmers Tekniska Institut, motto ”Origo”, tillsammans med arkitekterna Hugo Jahnke, Arvid Fuhre och Karl Samuelsson (1920-21).
  • Göteborgs handelsbank, Södra Hamngatan 19-21 (Kommerserådet 23). Till- och ombyggnad av bankbyggnad, tillsammans med Arvid Fuhre (ca 1921).
  • Chalmers Tekniska Institut (Talltitan 5). Nybyggnader för kemiska och fysiska institutionerna, tillsammans med Hugo Jahnke, Arvid Fuhre och Karl Samuelsson (ca 1926).

Text från Wikipedia.

Advertisements

One Response to Conny Nyquist

  1. […] vid Chalmers Tekniska Institut, motto ”Origo”, tillsammans med arkitekterna Hugo Jahnke, Conny Nyquist och Karl Samuelsson […]

Kommentera