Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Delsjöområdets gårdar och byar – Torpa by

Byn omnämns redan 1496 men som alltid med dessa tidiga omnämnandena så får vi inte veta mycket mer än att det fanns en by med namnet Torppæ. Det är först i och med 1550 års jordebok som vi vet att byn bestod av 4 gårdar samt en äng, då ingick även det som senare skulle bli den självständiga gården Vidkärr. …

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Torpa by

Torpa by

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Advertisements

One Response to Delsjöområdets gårdar och byar – Torpa by

  1. […] Delsjöområdets gårdar och byar – Torpa by […]

Kommentera