Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Delsjöområdets gårdar och byar – Lilla Torp

Byn Torp (Torpit) omnämns för första gången i jordeboken 1550. Det är inte mycket som är känt från den tiden mer än att gårdarna då var frälsegårdar under Kärra gård (den gård som senare heter Kärralund). Fram till mitten av 1700-talet ägdes Stora och Lilla torp av en och samma ägare men därefter går de båda gårdarna under skilda ägare. …

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Lilla Torp

Lilla Torp

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Advertisements

Kommentera