Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl Larssons Mekaniska Verkstad

Del 6 av 10 i serien Verkstadsföretag

Verkstadsföretaget AB Carl Larsson Mekaniska Verkstad (CLMV) startades 1919 av Carl Larsson i liten skala med reparation av maskiner och motorer. 1933 fick företaget lokaler i tändsticksfabrikens byggnad i Elisedal varvid verksamheten expanderade så att företaget snart hade 30 anställda.

I början av 1940-talet flyttad företaget till ny byggnad på Backaplan, precis vid Hjalmar Brantingsplatsen. Företaget utvidgade nu verksamheten ännu mer och antalet arbetare blev över 100.  De specialiserade sig på motorreparationer och tillverkning av motordelar och maskiner för motorarbeten. Under 1950-talet omsattes omkring 4 miljoner kronor per år och antalet anställda var nästan 200.

Därefter utvecklades företaget alltmer till en legotillverkare och underleverantör till bilindustrin. På 1970-talet flyttade företaget från sina lokaler vi Backaplan till modernare lokaler på Åskvädersgatan i Biskopsgårdens industriområde. I byggnaden vid Backaplan flyttade Mats Sport, Åkes Sportservice och McDonalds in. Mats Sport har sedan köpts upp av Stadium.

Antalet anställda i CLMV hade vid denna tid minskat men företaget drevs vidare och fungerade främst som legotillverkare åt och underleverantör till Volvo och Saab.

2008 hamnade företaget i problem på grund av den ekonomiska krisen. Då var ägaren Per Larsson som senare tycks ha sålt verksamheten som idag drivs av företaget Göteborgs Mekaniska Werkstad AB som ägs av familjen Hans-Olof Andersson. Familjen Larsson äger för sin del fastighetsföretaget CLMV Förvaltning AB medan andra ägare innehar CLMV Fastighet AB.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962

Serienavigation<< Bohus Mekaniska Verkstads ABA.J.G. Bissmarck & Co – rörläggeri >>
Advertisements

Kommentera