En guide till Göteborgs stadsdelar – Torpa och Fräntorp

Torpa var en by i Örgryte socken som fanns redan på medeltiden. Den första kartan är från 1694. På 1880-talet köptes huvuddelen av byns marker av Vidkärrs gård och 1926 övergick hela Vidkärr i Göteborgs stads ägo.

Först 1945 gjordes en stadsplan för den östra delen av Vidkärrs ägor som avgränsas av Kaggeledsgatan-Lindhultsgatan-naturområdet mellan Torpa och Vidkärr- Tropagatan och Uddeholmsgatan. Torpaområdet byggdes 1946-48 och 1954 byggdes Kaggeledstorget i den västra änden av området. Byggherre var Göteborgs Bostads AB och arkitekter N.E. Eriksson och E. Ragndal som också gjorde stadsplanen för området. Vidkärrs gård med sin allé och Torpaskolan inkluderades i området. Området består av lamellhus i park med trafikseparering av skilda trafikantslag och är det första av sitt slag i Göteborg.

I östra delen av området på mark tom tidigare tillhört Fräntorps gård anlades Torpakolonin dock redan år 1931. Fräntorp, vilket omfattar allt norr om Uddeholmsgatan och Östra sjukhuset till motorvägen. Gårdens ägor gick från början ända till Säveån i norr och till  Härlanda tjärn i söder över det nuvarande Björkekärr. Men de omfattade inte området som ligger ungefär väster om Ligustervägen som istället tillhörde Sävenäs gård. År 1900 köptes Fräntorp av Säfveåns AB som sålde det till Göteborg efter inkorporeringen av resterande delar av Örgyte socken 1922.

Som bostadsområde byggdes Fräntorp som ett så kallat egnahemsområde i början på 1930-talet. Området är av samma karaktär som Utby norr om Säveån och Bräcke på Hisingen med så kallade sockerbitshus och ännu mindre hus. För att få tilldelning av tomtmark i Fräntorp krävdes:

  1. Nybyggaren fick inte ha någon förmögenhet.
  2. Man måste ha ett fast arbete, och
  3. Minst ett men helst två barn skulle familjen ha (några undantag gjordes från
    detta).

Där Östra sjukhuset låg anlades Fräntorps koloniområde som stod färdig 1939 men det revs i slutet på 1960-talet när den sista delen av Björkekärr byggdes. Fräntorp är idag ett väl avgränsat område som av de flest kallas Fräntorp och inget annat.

Idag tillhör hela Torpa (som av många betraktas som en del av Vidkärr) och Fräntorp i stort sett helt Torpa primärområde. Undantaget är Torpakolonin som hör till Björkekärrs koloniområde. Tidigare var området en del av stadsdelen Sävenäs.

Primärområden är från väster till öster, 202 Redbergslid, 203 Bagaregården, 210 Kålltorp och 211 Torpa.
Advertisements

2 Replies to “En guide till Göteborgs stadsdelar – Torpa och Fräntorp”

  1. Pingback: Polis dödad i olycka efter rån i Torpa | Svensson

  2. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Kålltorp, Vidkärr med mera | Svensson

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.