En guide till Göteborgs stadsdelar – Guldheden

I södra Göteborg ligger ett av Sveriges allra första och största klassiska funkisområden, Johanneberg. Där ligger också prototypen för miljonprogrammets förorter i Göteborg. Guldheden.

Norra Guldheden avstyckades från Stora Änggården 1885 och såldes till handlanden Nymansson, som i sin tur styckade av några tomter, där det uppfördes bland annat fem mindre bostadshus av trä. Olssons trädgård är rester från dessa hus. Det sista av dessa hus som revs var den byggnad som tidigare varit Hanssons Pyrotekniskas fyrverkerifabrik. Det revs förts på 1990-talet. Ett tiotal små bostadshus byggdes också inom Södra Guldhedens sydöstra delen, bland annat på slänten ner mot Mossen. Dessa revs vid olika tillfällen från 1980-talet och framåt. Området inkorporerades i Göteborg år 1918. Resterande delar av Änggårdens marker införlivades med Göteborg 1922.

I början av 1900-talet byggde också Änggårdskolonin som idag är en del av Guldheden. Koloniområdet stod klart 1913 med lite över 100 kolonilotter. Det ligger längst i väster mot Medicinareberget. Ett tiotal kolonilotter och stugor  försvann när Guldhedsgatan byggdes på 1940-talet. 1958 revs cirka hälften av de kvarvarande stugorna när det skulle byggas nya vägar och nytt för högskolan. Dessa byggen blev aldrig av. Idag ligger där en stor parkeringsplats för Sahlgrenska sjukhuset. Kavr i kolonin finns cirka 50 små hus och lotter.

Spårvägen byggdes ut till nuvarande Wavrinskys plats 1937 och vidare till Sahlgrenska år 1945. Där vände spårvagnslinje 7 intill 1989 då en ny spårvägssträckning till Botaniska Trädgården byggdes på viadukt över Dag Hammarskölds leden. Senare byggdes också en viadukt för trafik till Linnéplatsen från Sahlgrenska.

När Norra Guldheden började byggas i slutet av andra världskriget inkluderades också ett mindre område som tidigare tillhör stadsdelen Landala och därmed från början var en del av Krokslätts Nordgården och inte Änggårdens marker. Norra Guldheden med punkthus och lamellhus i park kring Raketgatan, Guldhedstorget och Wavrinskys plats stod formellt färdigt 1945. Vid Guldhedstorget, som ligger med ryggen mot det område där folk rör sig, låg från början en restaurang. Den hette Restaurang Guldheden och invigdes den 18 augusti 1945. Den ritades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödeen.

Bygget av Södra Guldheden runt Dr Fries torg, från Wavrinskys plats och Guldhedsgatan upp till Dr. Bex gata, där ändhållplatsen för spårvagnen finns, började när Norra Guldheden stod färdigt. Stadsplan upprättades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödeen, på arkitektkontoret Wejke & Ödéen 1944-1945. De första gatorna drogs fram under 1948, och i oktober 1949 påbörjades grundsprängningarna för de första tio husen.

Den första etappen av Södra Guldheden byggds kring gatorna Doktor Belfrages gata, Doktor Billqvists gata och Doktor Saléns gata. Husen fick tre, sju och nio våningar, innehållande från enkelrum upp till fem rum och kök. Arbetet kom igång i mitten av november 1949 och inflyttningarna till de första lägenheterna påbörjades i slutet av 1950. Det nystartade HSB Bostads AB var beställare av dessa hyreshus. Längre söderut, kring Syster Estrids gata, uppförde Göteborgs stads Bostads AB lägenheter, butiker och hantverkslokaler. Husen omfattade: 6 punkthus med 9-10 våningar; 5 lamellhus med 3 våningar och 4 punkthus med 3 våningar samt ateljévåning. Arkitekt för denna del var Åke Wahlberg.

I den norra delen av området där Guldhedsskolan sen byggdes låg 1904-16 en skjutbana som därefter flyttades till Högsbo. En del rester från denna såsom små stugor låg kvar till slutet av 1950-talet då de revs för att göra plats åt Guldhedskolan. Efter nedläggningen av skjutbanan låg där också odlingslotter. Stockholmsarkitekten Sture Frölén svarade för skolans ritningar och byggmästare var Johan Nyströms Byggnads AB.

Arkitekter för punkthusen vid Doktor Liborius- och Syster Ainas gata var Sven Brolid och Jan Wallinder. Det var en byggherre för varje hus, alltså nio stycken; Byggmästare Gösta Andersson, Bostads- och Industribyggnader, Byggmästare Johannes Eriksson, AB Svensk Byggnadsteknik, Byggnads AB Holger Blomstrand, C. A. Gillberg & Söner, Yngve Kullenbergs Byggnads AB, Byggmästare John Helgesson samt Byggmästare Arvid Malm.

Valands Rit- och Målarskola flyttade till nya lokaler vid Doktor Saléns gata, den 17 november 1950. Terrängförhållandena vid Doktor Saléns gata, där HSB skulle bygga, utgjorde en nivåskillnad på 7,5 meter mellan husets båda fasader. Det bästa utnyttjandet av terrängen befanns vara att bygga ateljélokaler, som erbjöds konstskolan. Skolan flyttade från lokalerna år 1970.

Vid Syster Estrids gata 2-4 uppfördes 1956-57 två fastigheter av Göteborgs Bostads AB, som kombinerade centralgarage och konstnärsvåningar. I centralgaraget fanns plats för 131 bilar samt spolhallar. Över garagen byggdes ett trettiotal konstnärsvåningar i två etager på vardera 55 kvadratmeter. Underst fanns ateljéer och däröver en bostadsdel. Från baksidan av ateljéerna finns en utgång till egna trädgårdar. Inflyttning i bostäderna skedde på sommaren 1957, och garagen blev klara i mars samma år. Dessa lägenheter används fortfarande för samma ändamål.

Den sydöstra delen av Guldheden med de stora böjda husen, stod klar 1959. I husen byggde också studentlägenheter. Detta område har ett eget namn, nämligen Mosseberg,  Det är ett klassiskt miljonprogramsområde. Det har nyligen byggts nya hus i området med studentlägenheter.

Söder om Dr Allards gata började det byggas 1958. Under 1959 påbörjades i västra delen av Guldheden även fyra större bostadshus på Doktor Lindhs gata), som var avsedda för läkare och sjuksköterskor vid det intilliggande Sahlgrenska sjukhuset. Doktor Forselius gata åt öster var helt färdigbyggd i april 1961, med sex tiovånings lamellhus. Byggherre var Svenska Riksbyggen. På stadsdelens högsta platå uppfördes två huskroppar i fem till åtta våningar. Byggherre var stiftelsen Göteborgs Bostadsföretag.

Södra Guldheden var den första större stadsdelen i Sverige med SCAFT-planering, vilket innebär att  gång- och cykeltrafik hålls skild från biltrafiken. Det går atts e Guldheden som ett test- och pilotprojekt för miljonprogrammets alla stadsdelar.

Idag ingår hela Guldheden i primärområde Guldheden tillsammans med Landala Egnahem. Kyrkligt tillhör stadsdelen Annedals församling.

Guldeheden
Primärområden Guldheden har nummer 113. 111 är Johannebergs primärområde och 112 Landala primärområde.

Andra källor: Wikipedia, Vårt Göteborg, lokalkännedom.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.