Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Petter Pettersson

Petter Pettersson finns upptagen i rullan för ostindiefararen Finland 1769. Han var styrman på skeppet Finlands tredje resa 1769-71 och föddes 1732.  På ostindiefararen Stockholms Slott under resorna 1775-76 respektive 1777-78 var en Peter Petersson kapten. Det rör sig sannolikt om samma person.

Så vitt det är känt är han inte släkt med kommerserådet Peter Peterson eller andra personer med samma efternamn som var kaptener och superkargörer i Ostindiska kompaniet. Det är dock sannolikt att han på något sätt är släkt med den senare familjen Pettersson då den familjen var stor och djupt involverad i Ostindiska Kompaniet.

Advertisements

Kommentera