Sachsiska infanteriregementet

Sachsiska regementet till fots var ett svenskt arméförband, som sattes upp 1707 genom värvning av sachsiska krigsfångar, och bestod från början av 1 152 man. Regementet var till en början uppsatt i Norrköping och Malmö men sedermera i Skåne. Regementet fick i uppgift efter slaget vid Helsingborg 1710 utföra befästningsarbeten i Skåne bland annat i Kristianstad.

Förbandschefer var 1707 J.B Schommer och mellan 1716 och 1721 George David Zengerlein. Den senare var tillförordnad regementschef redan från 1712.

Förbandet överfördes till Finland och deltog i en expedition mot Ingermanland 1708. Regementet deltog i striderna i Skåne 1710, och var därefter kommenderat på flottan i Karlskrona.

Från 1716 garnisonsregemente i Göteborg. Deltog i de norska fälttågen 1716 och 1718. År 1717 anfölls Göteborg av danska flotstyrkor under amiral Tordenskjold. Staden försvarades framgångsrikt av det Sachsiska Regementet, Smålands 3-männings och 5-männingsregementen som fick danskarna att retirera med svåra förluster.

Den 20 juli anföll Tordenskjold återigen Göteborg efter en tids blockad. Fästningen Nya Älvsborg besköts av över 700 kanoner från fartyg och besatta öar. Återigen deltog det Sachsiska regementet i försvaret och Tordenskjold fick retirera. Förbandet upplöstes 1721.

Advertisements

Kommentera