Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Bolanderska huset

På Östra Hamngatan 14 fanns klädesfärgeri från 1714–94. Under lång tid drevs färgeriet av färgerifabrikör Nils Magnus Bolander (1723–97). Det första huset där färgeriet låg uppfördes i slutet av 1600-talet som skepparegård, brann ner 1794. 1799 byggdes ett nytt hus av Gustaf Eric Bolander.

Bolanderska huset

Bolanderska huset. Östra Hamngatan 14

På 1800-talet låg Körner och Bomans tobaksfabrik i byggnaden. 1915 övertogs tobaksföretaget av Svenska Tobaksmonopolet. Efter Tobaksmonopolets införande övertogs fastigheten av byggmästare J.A. Wångstedt som lät riva den år 1919. Istället byggdes ett fem våningars affärshus.

Advertisements

One Response to Bolanderska huset

  1. […] producera rök- och tuggtobak. Inriktningen blev då snustillverkning som bedrevs i firmans lokaler vid Östra Hamngatan 14 i en fastighet uppförd 1799 av Gustaf Eric Bolander efter att det tidigare huset brunnit ner. Fabriken var den tredje […]

Kommentera