Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Charles Lindholm

Charles Lindholm

Charles Lindholm

Charles August Teodor Lindholm, född 21 augusti 1870 i Göteborg, död 4 maj 1955 i Stockholm, var en svensk arkitekt.

Lindholm studerade vid Chalmersska tekniska skolan och vid Konstakademien 1891–1894, fick 1894 kungliga medaljen och innehade statens resestipendium 1899–1902. Han var anställd hos Hans Hedlund i Göteborg 1894–1895, hos Isak Gustaf Clason 1895–1899 och 1902–1904 och deltog i projektet med Nordiska museet och Livrustkammaren 1904–1906.

Lindholm blev arkitekt i Överintendentsämbetet 1905 och öppnade egen verksamhet i Göteborg. 1906–1912 var han rektor i Göteborg vid Slöjdföreningens skola, som han omorganiserade.

Han flyttade därefter sin verksamhet till Stockholm där han skötte professuren i arkitektur vid Kungliga Akademien för de fria konsterna 1912–1916 och blev 1916 ledamot av nämnda akademi, vice professor och lärare i dekorativa skolan där till 1918. Han var arkitekt hos Telegrafstyrelsen 1921–1932 och intendent i Byggnadsstyrelsen för Kronans hus på landsorten 1919–1936.

I Göteborg ritade Lindholm Villa Darjeeling vid Viktoriagatan 17 (uppförd 1911–1912) för Conrad Pineus, polisstationen vid Tredje Långgatan (fullbordad 1913), Göteborgs handelsinstitut (1914; komponerades för en annan plats än den, som senare bestämdes) samt Navigationsskolans ombyggnad (1915).

Omkring 1915 uppfördes Tekniska skolan i Västerås och Fornminnesföreningens museum i Skara (1919; numera Västergötlands museum).

Lindholms största verk i Stockholm och dess omgivning är Skogshögskolan jämte Statens skogsförsöksanstalt vid Frescati hage (fullbordad 1917) och Statens Provningsanstalts byggnader vid Drottning Kristinas väg 31 & 33 (1921). Han har ritat ett flertal villor i Djursholm, Saltsjöbaden, Lidingö och Lerum och deltagit i restaureringen av ett 20-tal kyrkor.

Text från Wikipedia.

Göteborgs Handelsinstitut

Göteborgs Handelsinstitut

Advertisements

One Response to Charles Lindholm

  1. […] Ett bostadshus på Viktoriahuset 17 i sten uppfört 1911-12 för familjen Conrad Pineus och ritat av arkitekten Charles Lindholm. […]

Kommentera