Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fredrik Frisell

Fredric Fabian Frisell, född 11 januari 1820 i Skållerud, Älvsborgs län som son till brukspatron Erik Frisell och Hedvig Gustava Ekelund. Död 2 augusti 1876 i Åmål. Han var en svensk grosshandlare och politiker.

Frisell tog hovrättsexamen vid Uppsala universitet 1847 och startade sin bana som e.o. kanslist i Kungl. Maj:ts justitierevisions expedition och auskultant i Svea hovrätt. År 1849 erhöll han burskap i Göteborg och grundade firman F & H Frisell tillsammans med sin bror Henning Frisell. Han var delägare i firman intill 1874.

Åren 1863-66 var han ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige och deltog som juridiskt utbildad flitigt i det kommunala arbetet. Ordförande i styrelsen för Göteborgs Utskänknings AB 1865-73.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

 

 

Advertisements

2 Responses to Fredrik Frisell

  1. […] burskap i Göteborg 1849, och grundade tillsammans med sin bror Fredrik Frisell firman F & H. Frisell  samma år. Delägare i firman 1849–74 och ensam ägare […]

  2. […] (1821—1901) var brukspatroner på Stömne bruk i Stavnäs (Värml). Den sistnämndes bröder Fredrik Fabian Frisell (1820—76) och Henning Erik Frisell (1824—99) grundade 1849 firma F & H Frisell i Gbg samt […]

Kommentera