Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen August Röhss donationsfond

Stiftelse tillkommen som en donation från August Röhss. Fondens medel skall användas till att inrätta: en professur i nationalekonomi och sociologi samt en professur i geografi (med handelsgeografi) och etnografi; och använda överskottet av räntemedlen till ombildande av den nuvarande docenturen i statskunskap (med geografi) till en professur i statskunskap med statistik, vid Göteborgs Universitet.

Stiftelsens och stiftelsens medel förvaltas av Göteborgs Universitet. Vid utgången av 2015 var tillgångarna 6,4 miljoner kronor.

 

Advertisements

Kommentera