Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen August Röhss donation till Röhsska konstslöjdsmuseet

Stiftelse tillkommen som en donation från August Röhss. Målsättning är att avkastningen skall användas till – sedan 4% lagts till kapitalet – att efter dess beprövande användas dels till inköp för ökande av Röhsska museets konstindustriella samlingar med tillhörande bok- och planschförråd, till samlingarnas underhåll och till montrar för dess förvaring och dels, om styrelsen finner lämpligt tillfälle därtill erbjudas till premier åt studerande, som för sin utbildning med framgång begagna sig av samlingarna.

Stiftelsen förvaltas av Göteborgs stad och hade tillgångar på 17 miljoner SEK vid utgången av 2015.

Advertisements

One Response to Stiftelsen August Röhss donation till Röhsska konstslöjdsmuseet

  1. […] Stiftelsen August Röhss donation till Röhsska konstslöjdsmuseet […]

Kommentera