Bröderna Sandberg

Del 3 av 4 i serien Oljebolag

Bröderna Sandberg var importör och återförsäljare av oljeprodukter för Bröderna Nobel (Branobel). En av bröderna, Gustaf Sandberg, ägde mark vid Älvnabben (Käringberget).

År 1887 anlade bolaget en cisternanläggning med tappstation och pumpanläggningar vid Älvnabben på Käringberget i Göteborg:

På yttersta udden af Käringberget är nu en stor cistern af plåt, påminnande om en större gasklocka uppförd. Långt ut på Elfsborgsfjorden kan man se att läsa inskriptionen på
denna stora klocka:

Bröderna Sandberg, Nobel-Fotogén.

Cisternen, som under sommaren uppförts af Lindholmens Mekaniska Verkstad, blir i nästa vecka fullt färdig. Den är tillverkad af tjock plåt, håller 10 meter i höjd och 18 meter i genomskärning. Den skall rymma 2,080,000 kilogram olja, hvilket motsvarar 12,000 fat. I taket är en ventil för utsläppande af gaser. Påfyllningen af olja skall ske direkt från de hit-kommande Nobelska cistemångarne från Petersburg utan annan kraft än ångans egen maskin. En ny brygga har blifvit byggd, till hvilken nu leder ett tjockt rör. Detta rör är inledt i cisternens nedersta plåt, blott ett par tum från marken, men är så inrättadt att det, i mån efter som påfyllningen sker och efter det denna fullbordats inuti cisternen, kan höjas öfver oljans nivå.

Att denna anläggning kommer att ha ett ganska starkt lugnande inflytande på petroleumpriserna är tydligt.

1899 gick Bröderna Sandberg i konkurs. I samband med detta köpte Vestkustens Petroleum AB upp anläggningen. Tappstationen ombyggdes senare och kom efter 1942 att införlivas i KA4:s verksamhet. Vestkustens Petroleum köpte därefter mer mark på Älvnabben.

Serienavigation<< Vestkustens Petroleum ABBP Raffinaderi AB >>
Advertisements

Kommentera