Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Anna Margaretha

Kaparfartyg som anmäldes som sådant den 16 juni 1711 av dess ägare, Cornelius Thorsson. Befälhavare ombord var då Olof Börjesson.

Advertisements

One Response to Anna Margaretha

  1. […] 1715- Amazone, Andromeda, 1711-17 Anna Margaretha, […]

Kommentera