Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jonas Hagberg

Jonas Hagberg, född den 2 februari 1788, död 1839, stadsarkitekt i Göteborg 1814-1839. Hagberg var gift med A.G. Insenstjerna.

Den 13 december 1811 utnämndes han till vice stadsarkitekt och extra ordinarie (ordinarie den 16 juli 1812) stadsbyggmästare i Göteborg, för att vara stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg behjälplig med de många återuppbyggnaderna. Efter Carlbergs död blev Hagberg ordinarie den 25 oktober 1814. Han benämndes då även hovarkitekt.

Hagberg svarade för ritningarna och var ansvarig för bland annat ombyggnaden av Göteborgs rådhus 1814-1817. Denna ombyggnad innebar bland annat en påbyggnad med en tredje våning. Han ritade också Hotell Göta källare som byggdes 1814-16.

År 1816 uppförde han ett litet nyklassicistiskt brunnshus vid Västra Hamnkanalen. Detta brunnshus flyttades till Domkyrkoplanen 1905 då Västra Hamnkanalen fyllts igen. Hagberg gjorde även ritningarna till Segerlindska teatern som stod färdigt 1816. Åren 1812 och 1813 hade Kommendantshuset och Ekmanska huset (på Kungsgatan) fått sina tredje våningar och 1816 det Radheska huset, alla genom Hagbergs arbete. Han ritade även om stadshuset som byggdes om 1821-1823.

Jonas Hagberg blev medlem av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg den 7 januari 1831.

Texten delvis från Wikipedia

Advertisements

One Response to Jonas Hagberg

  1. […] 1816 fick det Radheska huset i stort sett sitt nuvarande utseende genom stadsarkitekten Jonas Hagbergs försorg. Huset byggdes på med en våning och det förändrades utseendemässigt huset till […]

Kommentera