Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Terlon

Hugues de Terlon var medlare vid freden i Roskilde 1658 och Frankrikes sändebud till den svenske kungen Karl X Gustav i samband med det andra danska kriget.

Det finns anledning att misstänka att fransmannen Daniel Terlon, underlöjtnant i svenska amiralitetet år 1713 och kaparkapten i Sverige under det stora nordiska kriget kan ha varit en släkting till honom. Daniel Terlon var bland annat kapten på kaparhuckerten Västgöten under åren 1711 och 1712.

Senare fanns också en Hans Turloen (Teurloen) som var superkargör på ostindiefararen Stockholm under den första resan 1737-39 och även på den andra resan 1740-42. Han invaldes som ledamot i Svenska Akademin år 1739 och dog 1743. Det är sannolikt att han kan ha varit släkt med de andra två som bar samma namn.

Advertisements

Kommentera