Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Insamlingar i Ostindiska Kompaniet till Majornas fattigfriskola

Majornas fattigfriskola startades 1793 för att undervisa fattiga barn i Majorna. 1827 döptes skolan om till Majornas växelundervisningsskola. Bidragsgivare till skolan var gräddan av Göteborgs överklass såsom biskop Joh Wingård, David Carnegie, Magn. Roempke, John Hall, J.H. Leffler, O.G. Geijer, Niclas Björnberg, Gudmund Dahl, And. Lamberg med flera. Dessa personer kommer från den enda bevarade listan över bidragsgivare från 1808, 1809 och 1810.

Insamlingar till skolan ordnades dessutom på Ostindiska Kompaniets skepp, fartygsnamn, kapten, :

Gustaf Adolph, Spindler, 1787-1788, 107:32
Gustaf Adolph, Schierman, 1797-1799, 69:44
Gustaf III, Kjerrmansköld, 1797-1798, 62:30
Gustaf III, Nissen, 1799-1801, 114:30
Gustaf III, Stridsborg, 1804-1805, 116:28
Sophia Magdalena, Nissen, 1795-1796, 11:8
Sophia Magdalena, Hansson, 1798-1799, 81:16
Sophia Magdalena, Hansson, 1800-1801, 350:30
Östergöthland, Gadd, 1799–1801, 66:28
Östergöthland, Roempke, 1802-1804, 128:-
Drottningen, v. Gegerfelt, 1800-1802, 94:4
Fredrica, Minten, 1801-1803, 53:10
Prinsessan, Gadd, 1802-1803, 80:20
Prinsessan, Minten, 1804-1806, 85:-
Maria Carolina, Kollinius, 1804-1806, 77:19

Skeppet Fortunas besättning gjorde under resa till Batavia med kapten J A Schierman som befälhavare en insamling, som redovisades den 4/12 1807 Rd 33:44. Schierman hade varit anställd i Ostindiska Kompaniet, men Fortuna seglade sannolikt inte för svenska Ostindiska Kompaniet. Fortuna är ett av ett fåtal svenska fartyg som seglade på Ostindien under 1700-talet utan att tillhöra Ostindiska Kompaniet. Det enda omnämnandet jag kunnat hitta om fartyget är i dokument från och skrifter om Majornas fattigfriskola.

Advertisements

Kommentera