Arfwedson och Ostindiska kompaniet

Abraham Arfwedson, född 1698 i Stockholm, död 10 april 1774, var en svensk grosshandlare. Han var son till grosshandlaren Anders Arfwedson (1650-1706) och bror till Jacob Arfwedson (1700-1784). Gift med Maria Elisabet Pauli, dotter till textilfabrikören Christoffer Pauli. De hade barnen Carl Kristoffer Arfwedson (1735-1826) som var gifte med Catharina Charlotta von Langenberg, Anders Arfwedsson (1736-1809), Catharina Arfwedsson (1737-1793), gift med Nils Ström, Charlotta Arfwedson (1742-1801) som var gift med Martin Holterman och Jacob Arfwedson (1743-1812), gift med Anna Elisabeth Holterman, dotter till systerns man.

Abraham Arfwedson fortsatte att driva och utvidga den av fadern grundade kattunfabriken på Hornsgatan i Stockholm och upprättade även andra företag, bland annat en dosfabrik. Sina största affärsframgångar hade han dock som handelsman och inom den tillsammans med sina bröder startade handelsfirman.

Mest kända blev bröderna genom att de deltog i en rad handelskompanier. 12 augusti 1745 erhöll de 20 års privilegium på havsfiske av sill och torsk, val och säl i Nordsjön och Östersjön. En fiskerisocietet inrättades för att finansiera verksamheten och dess regler antogs 13 januari 1746. Bröderna Arfwedson kom att bli societetens ständiga direktörer. Företaget kom aldrig att få någon större omfattning, antalet fiskebåtar översteg aldrig fyra. Ovilja från andra handelsmän ledde till att privilegiet inskränktes till att endast avse fiske med buysar på det ”holländska sättet”, 1754 inskränktes monopolet och upplöstes 1757.

År 1745 deltog Abraham Arfwedson och hans bror i bildandet av ett västindiskt kompani, som från 1746 erhöll ett 20-årligt monopol på handel och sjöfart på alla de afrikanska och amerikanska, hamnar, orter och strömmar, varest antingen andre nationer hava en fri och öppen, handel eller ock ingen annan europeisk nation sig ännu inrättat. På grund av spanska ministerns protester tordes dock aldrig kompaniet starta någon verksamhet, och avsade sig redan samma år privilegiet. 1786 bildades ett nytt Västindiskt kompani, med firman Tottie & Arfwedson som stor delägare. I denna firma var sonen Carl Kristoffer Arfwedson delägare.

När Ostindiska kompaniet 2:a oktroj skulle bildas lämnade Arfwedsons in ansökan om att få oktrojen. De fick ett preliminärt besked om att de kunde få den.  Men efter att också den Plomgrenska friman och den gamla direktionen inkom med anbud så avslogs Arfwedsons begäran och den gamla direktionen tillsammans med Anders Plomgren & Co samt Carl Broman fick oktrojen.

Familjen Arfwedson hade ändå ganska nära förbindelser med Ostindiska kompaniet då en dotetr var ingift i familjen Ström, nära släktingar med familjen Sahlgren och med flera superkargörer bland familjemedlemmarna, Nils Ström kom också att sedermera bli direktör i Ostindiska Kompaniet under den andra oktrojen.

Inte heller i den tredje oktrojen från 1766 hade familjen Arfwedson några intressen. Däremot kom två av Abraham Arfwedsons söner att arbeta i Ostindiska kompaniet. En av svärsönerna, Martin Holterman, var en av de största intressenterna i bolaget, tillika direktör från 1777.

Anders Arfwedson var superkargör för Ostindiska kompaniet med placering i Kanton 1770-77. På utresan var han superkargör  på Finland under den resa som beskrevs av Jacob Wallenberg i Min son på Galejan. Därefter blev han direktör 1786-1806. År 1783 köpte han Hedensö, ett gods i Näshulta socken, Södermanland. Han uppförde huvudbyggnaden av timmer 1806-08.

Även brodern Jacob Arfwedson arbetade i Ostindiska kompaniet. Han var superkargör på flera resor, på skeppet Finland 1773-74 och 1776-77 och på Terra Nova 1778-79. Efter tiden i Ostindiska kompaniet blev Jacob Arfwedson grosshandlare i Göteborg och brukspatron på Skagersholms burk och inköpte år 1795 också Valinge herrgård i Jönåkers socken, Södermanland. Han förväxlas ofta med sin farbror.

När fjärde oktrojen bildades hörde bröderna Anders och Jacob Arfwedson till de män som kom att bli intressenter. Anders Arfwedson blev direktör som redan nämnts.

Den äldste brodern Carl Kristoffer Arfwedson arbetade istället i faders företag för att 1771 starta eget ihop med Anders Tottie. Firman Tottie & Arfwedson kom att bli ett av de största handelsföretagen i Sverige. Han var också direktör i Västindiska kompaniet 1787-1805 och därefter revisor i Ostindiska Kompaniet under den 5:e oktrojen. Hans son Carl Abraham Arfwedson (1774-1861) blev delägare i Tottie & Arfwedsson 1802 och direktör i Ostindiska kompaniets femte oktroj de sista åren fram till 1813, men inte från starten 1806. Han var gift med Maria af Sandeberg (1786-1825).

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Pingback: Ostindiska kompaniets superkargörer i Kanton | Det gamla Göteborg