Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Jean Abraham Grill och Kanton

  1. […] Jean Abraham Grill och Kanton […]

  2. […] och ankomster. Den förste som kom att bli Ostindiska Kompaniets fasta superkargör i Kanton var Jean Abraham Grill. Ofta nämns dock Michael Grubb som den förste. Han var dock aldrig anställd som superkargör i […]

Kommentera