Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Anders Magnus Prytz

Anders Magnus Prytz (1775-1837) var son till Magnus Prytz (1741-1800) och Charlotta Leffler. Han var gift med gift med Margareta Magdalena (Greta) Brink (1783-1860)

Han började som kontorist hos grosshandlare Jonas Kjellberg 1791. Sedan delägare i Berndt Harder Santessons bolag G.B. Santessons söner. B.H. Santesson hade även intressen i Ostindiska Kompaniet och sockerbruk.

Anders Magnus Prytz ärvde Stora Torp efter fadern och han var ledamot av borgerskapets äldste såväl som direktör i Göteborgs sparbank åren 1822-1824.

En dotter till Anders Magnus Prytz, Hilda Prytz (1810-1890) gifte sig med Olof Wijk d.ä.
Sonen Måns (Magnus) Prytz (1802-1874) grundade Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT).

Advertisements

One Response to Anders Magnus Prytz

  1. […] Andrén, Kennedy & Åberg, Robert Dickson (konkurs 1817), William Gibson & Co, A.R. Lorent, A.M. Prytz, Willerding & Co, James Dickson, F.M. Åkermans Söner och Alex. Barclay & Co m.fl. […]

Kommentera