Miljonsvindeln i Göteborg

Direktör Gösta Lindström i konkurs. Till Askims m. fl. häraders häradsrätt hade i torsdags konkursansökan ingivits av direktör Gösta Lindström. Ett minus på 35 miljoner. Vart ha pengarna tagit vägen? Mer eller mindre tillförlitliga listor äro i omlopp över fordringarna hos Lundström.

En Göteborgstidning publicerar följande med en slutsumma av omkring 35 miljoner: konsul Holger Holm 1 500 000, kr., advokat Hessle 350 000, handlande C. O. Elliot 150 000, D. Hj. Edwards 100,000, ingenjör Bror Werner 150 000, doktor Fries 150 000, konsul James Keiller junior 201 000, handlare Martin Johansson 200 000, Roland Fröding 400 000, grosshandlare Lars Weibull 250,000 och fondmäklare Ivar Hall 3 miljoner.

Vidare för klienters räkning byggmästare Winqvist 5 400 000, grosshandlare Magnus Edström 900 000, skeppsredare Arnold Wilson 1 miljon, konsul F. W. Forsberg 200 000, grosshandlare Sinclair (firma H. Alpen) 100 000, fondmäklare Wigelius 50 000, grosshandlare Sten Mark 40 000, grosshandl. Wilh. Lindegren 230 000, jur. dr Bertil Wijk 300 000, direktör Gösta Lindström 5 miljoner, grossh. A. W. Molin 2 miljoner, löjtnant Erik Swartz 1 1/2 miljon, dispachör Pineus 400 000, Settervalls sterbhus (Gunnar Settervall) 1 miljon, ingenjör Henrik Pripp 250 000, skeppsmäklare Engelhart 350 000, Nordiska bankirinstitutet 5 miljoner, direktör Herbert Metcalfe 400 000, fru Augusta Lindström 600 000, skeppsredare John E. Olsson 100 000, postexpeditör Persson (den bekante sångaren ”Pekka”) 11,200, Göteborgs folkbank 400 000, Industribanken 400 000, grosshandlare, Ernst Olsson 3 miljoner, direktör Jakob Kinde 300 000.

Listan är varken fullständig eller exakt. En annan lista upptog utom dessa bl. a. även förnamnet Dan med frågetecken och 100,000. Frågan vart pengarna blivit av är ännu ej exakt besvarad. Gissningarna på amerikanska börsspekulationer vinna ingen tilltro.

Från initierat håll — om uttrycket härvidlag kan användas — har uppgivits, att pengarna åtgått för utbetalande, där så blev nödvändigt eller kunde väntas bli effektivt av ofantliga vinster, så att även miljoner utbetalts ur den Lundströmska ullgruvan. Många ha på detta sätt förtjänat små förmögenheter.

De, som nu äro implicerade i kraschen, ha behandlat sina konton hos Lundström såsom kontona i en bank och tidtals efterhört hur det stod. De ha fått höra, att kontot sedan senaste förfrågningen automatiskt ökats med något 100 000-tal kronor genom vinstens tilläggande till kapitalet. En del av kontonas storlek förklaras härigenom, och en initierad person vågade den gissningen, att verkligen insatta kapitalet torde röra sig endast om omkring 10 miljoner, en visserligen aktningsvärd summa.

Privatkostnaderna för bilar, motorbåt med 30 knops fart och bensinförbrukning — 80 liter i timmen — och ett flott liv för övrigt har i alla händelser icke spelat någon roll i don svindlande budgeten.

Tidningen Kalmar 23 september 1917

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.