Släkten Alströmer

Alströmer, släkt, härstammande från borgaren i Alingsås Tore Karlsson, d 1702, far till kommerserådet Jonas Alström, adlad Alströmer 22 nov. 1751. Av dennes söner uppnådde Patrik och Klas A. 27 dec. 1778 friherrlig värdighet.

Patrik A. blev stamfader för den ännu fortlevande friherrliga ätten, till vilken hans sonson, statsrådet Karl Jonas Oskar A. hörde; ättegrenen innehar f. n. disponentskapet över Östads egendom och barnhus i Västergötland, vilket enligt förordnande av stiftaren, den bekante Göteborgsköpmannen direktören Niklas Sahlgren, skall utövas av en bland hans arvingar, som själv äger utse sin efterträdare. Den adliga ätten utslocknade på svärdssidan med Jonas A:s son Johan A.

Mindre vidsträckta allmänna intressen och förbindelser än. bröderna ägde Jonas A:s andre son, August A. (f. 1735, d 1773), men han torde ha stått främst i praktiskt sinne, handlingskraft och affärsbegåvning. Efter att tidigt ha ägnat sig åt köpmansyrket, blev han 1764 måg till Niklas Sahlgren och ingick som delägare i dennes firma. For Alingsåsverken var han, ehuru med betydande uppoffringar, ett kraftigt ekonomiskt stöd; i gengäld sökte han verka för en på sundare ekonomiska principer grundad drift och blottade i sin kritik med skärpa och klarhet det för affären fördärvliga i subventionssökandet hos ständerna.

Text från SBL.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.