Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

von Schantz

Carl Fredrik von Schantz

von_schantzCarl Fredrik von Schantz föddes 5/1 1727, i Eketorp, Kalmar län och dog 25/4 1792. Han var officer i marinen. Han var gift med Anna Helena Landerbeck. De fick tre barn som verlevde till vuxen ålder, Margaretha Sophia von Schantz (1773-1840), Peter Otto von Schantz (1777-98) och Helena Catharina von Schantz (1778-) som var gift med kaptenen Gustaf Ulric Clarén.

Han blev lärstyrman vid amiralitetet år 1751. Mellan 1746-49 medföljde han ostindiefararen Götha Leijon på resan till Kanton i Kina. Under resan skrev han en reseberättelse. Han avancerade senare till löjtnant och blev slutligen kapten 1774.

Advertisements