Skansberget och Skansen Kronan

Åren 1639–41 anlades en förskansning med jordvallar på Risåsberget (RyssåsenRysåsen, Rysås) efter egendomen Rydet som då kallades Ryssåsens skans eller Juteskrämman. Senare kom berget att kallas Skansberget efter befästningsverket som byggdes på toppen, Skansen Kronan. Av militärt … Läs mer

Kvarteret Trumslagaren

Kvarteret Trumslagaren, Risåsgatan-Landsvägsgatan-Bergsgatan (inklusive det som idag är Bulteklubbsgatan)-Skansberget är ett kvarter som ligger i Haga. Skansberget med Skansen Kronan kan också sägas ingå i kvarteret. Fört att förstå detta kvarters utbredning är det viktigt at veta hur … Läs mer