Tobaksplantagerna i Göteborg

1723 förordade kommerskollegium för första gången tobaksodling. 1727 och 1728 genomfördes försök med tobaksodling i Göteborg men med mindre lyckat resultat. 1732 lät dock Jonas Alströmer ta en nederländsk tobaksodlare till Göteborg för att undervisa göteborgska affärsmän och tobaksfabrikanter. Detta Fortsätt läsa Tobaksplantagerna i Göteborg

Advertisements

Simsons plantage

Landeri som anlades 1732 som trädgårdsodling. 1758 omfattade landeriet 2 tunnland på vilka det bland annat odlades tobak. Innehavare av arrendet var då trädgårdsmästare Swen Simson som tidigare arbetat åt Volrath Tham. Swen Simson ägde också fastigheter på Vallgatan inne Fortsätt läsa Simsons plantage