AB Pellerins margarinfabrik

Auguste Pellerin d.ä. köpte patentet för margarin år  1869 och anlade samma år en margarinfabrik i Paris. Hans son Auguste Pellerin d.y. anlade ihop med Eilert Sundt en margarinfabrik i Oslo år 1876, en ny fabrik i Paris 1881, en Fortsätt läsa AB Pellerins margarinfabrik

Advertisements