Kvarteret Fältkanonen

Kvarteret Fältkanonen, Kortedalavägen-Beväringsgatan-Regementsvägen består i första hand av de två så kallade Kvibergshusen, två hus som uppfördes 1960-61 som en del av miljonprogrammet, eller snarare som en slags förövning till miljonprogrammet. Det södra huset som är 240 meter långt stod Fortsätt läsa Kvarteret Fältkanonen

Advertisements