Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Åter till personregister

Landshövdingar i Göteborgs och Bohus län

Guvernörer i Bohus län

1658-77 Harald Stake
1677-80 Rutger von Ascheberg


1680-82 Georg Henrik Lybecker
1682-1700 Johan Benedict von Schönleben
1700-11 Erik Carlsson Sjöblad
1712-16 Carl Gustaf Mörner
1716-19 Carl Gustaf Mörner, generalguvernör över Västergötland, Dalsland, Värmland, Närke, Bohuslän och Halland

Landshövdingar

1719-23 Nils Posse
1723-30 Axel Gyllenkrok
1730-41 Bengt Johansson Ribbing


1741-49 Lorentz Kristoffer Stobée
1749-62 Johan von Kaulbars
1763-72 Didrik Henrik Taube
1772-90 Anders Rudolf du Rietz
1790-96 Johan Beck-Friis
1796-1800 Samuel af Forselles
1800-08 Johan Fredrik Carpelan
1809-34 Axel von Rosen
1835-43 Gillis Edenhjelm
1843-47 Carl Gustaf Löwenhielm
1847-64 Olof Fåhræus
1864-85 Albert Ehrensvärd d.ä.
1885-97 Gustaf Snoilsky
1897-17 Gustaf Lagerbring
1917-34 Oscar von Sydow
1934-50 Malte Jacobsson
1950-71 Per Nyström
1971-78 Erik Huss
1979-80 Carl Persson
1980-89 Åke Norling
1989-95 Kjell A. Mattsson
1996-97 Göran Bengtsson

Åter till personregister

Advertisements

One Response to Landshövdingar i Göteborgs och Bohus län

  1. […] år 1700 har huset varit landshövdingens bostad och kontor efter att sätet för länsstyret flyttats från Bohus fästning. Den förste […]