Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Zachrisson

Kvarteret Köpmannen

Köpmannen, Östra Hamngatan-Postgatan-N. Ericssonsplatsen-Köpmansgatan, är idag en del av köpcentrat Östra Nordstan ihop med de tidigare kvarteren Kronobageriet, Nye Port, Nålmakaren, Gästgivaren, Tenngjutaren, Strykjärnet, Klädespressaren, Gustavus Primus, och Hövågen.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 6, tomt 33,
Rote 6, tomt 34,
Rote 6, tomt 35,
Rote 6, tomt 36, Vogelberg, Scherman
Rote 6, tomt 37, Dalbo, Kleberg
Rote 6, tomt 38,
Rote 6, tomt 39, Ståhle, Lampe & Co
Rote 6, tomt 40, Bronander, Sjöberg
Rote 6, tomt 41, Wetterling, Sylvander
Rote 6, tomt 42, Hagman
Rote 6, tomt 43,
Rote 6, tomt 44, Hijsing,
Rote 6, tomt 45, Printz, Wikström, Holterman, Elfgren, Kjellman, Santesson, Schönbeck, von Holten, Millberg
Rote 6, tomt 46, Lessberg, O.P. Andersson, Berg
Rote 6, tomt 47, Skarman, Särnström, Körner, Ählström, Ohlsson och Petersson AB, Berg
Rote 6, tomt 48,
Rote 6, tomt 49, Lindström
Rote 6, tomt 50, Lindström
Rote 6, tomt 51, Fox (Fux), Lindström
Rote 6, tomt 52,
Rote 6, tomt 53, Lindström
Rote 6, tomt 54,
Rote 7, tomt 1,
Rote 7, tomt 2, Kindberg, Mattsson & Braune
Rote 7, tomt 3, Rokes, Hammarberg
Rote 7, tomt 4, Hammarberg
Rote 7, tomt 5,
Rote 7, tomt 6, Wagiser, Apelquist
Rote 7, tomt 7, Asp
Rote 7, tomt 8,
Rote 7, tomt 9,
Rote 7, tomt 10, Berg
Rote 7, tomt 11, Berg
Rote 7, tomt 12,
Rote 7, tomt 13, Bruzelius, Colliander, Schmidt
Rote 7, tomt 14,
Rote 7, tomt 15, Borgman, Cantor
Rote 7, tomt 16, Dreijer, Westerberg
Rote 7, tomt 17,
Rote 7, tomt 18, Sjöberg, Busch
Rote 7, tomt 19,
Rote 7, tomt 20, Granberg, Ahlgren, Hultman, Sjöberg, Nordblom
Rote 7, tomt 21, Matzen, Wennerberg, Sundvall
Rote 7, tomt 22, Altesleben, Busck, Schütz, Fistulator, Floréen, Carlsson, Wockatz, Winberg, Frisell, Nolleroth, Nordblom
Rote 7, tomt 23,
Rote 7, tomt 24, Jack, Hamner, Wennerström, Zachrisson, Carlsson, Trägårdh

Kvarteret Köpmannen

Advertisements

Kvarteret Arkaden

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar.

På 1890-talet revs en del av kvarteret då Sveriges enda privatägda gata, Arkaden, drogs snett igenom kvarteret och en stor tegelbyggnad med torn uppfördes.

I kvarteret fanns flera kända företag, bl.a. Arcade restaurang och smörgåsaffär, Brobergs Tobakshandel, Törnstens herrekipering, Waidele musikaffär, Stibergs hörna och Hugo Bonanders damfrisering.

Samtliga hus i kvarteret revs 1969-1974 och de tre nuvarande byggnaderna uppfördes. År 2000 byggdes kvarterets inre delar om och nya höga entrépartier tillkom på hörnen i sydväst och nordost.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 116, Herwegh, Kåhre, Åkerman, Roos, Dickson, Heyman
Rote 4, tomt 117, Ström, Sahlgren, Sandberg, Kåhre, Bronander, Jansson, Rhedin
Rote 4, tomt 118, Wohlfahrt, Spång, Lembke (Lemke), Sjöberg, Schiller
Rote 4, tomt 119, Lind, Schildt, Berg, Wetterquist, Wetterman, von Schaffrath, Söderberg, Sjöberg
Rote 4, tomt 120, Kierr, Poies (Pois), Fogelberg, Arfvidsson
Rote 4, tomt 121, Kinnarid (Kinnert), Meijer, Oterdahl, Fogelberg
Rote 4, tomt 122, Friberg, Fogelberg
Rote 4, tomt 123, Eilking. En av de tomter som försvann när Fredsgatan anlades.
Rote 4, tomt 124, Lohman, Liedblad & Sjögren, Warburg, Andersson, Hyllengren
Rote 5, tomt 12, Dellinghusen (Dellinghausen), Böker, de Silentz, Oterdahl, Engelblom, Benecke
Rote 5, tomt 13, Dellinghusen (Dellinghausen), Tham, Gripenstedt, Habicht, Colliander
Rote 5, tomt 14, Böker, Ström, König, Sandberg, Bronander, Bahrman, Janse, Rhedin
Rote 5, tomt 15, Salfelt, Bratt, Edenberg, Zachrisson, Wohlfahrt, Westerling,  Westerling & Wohlfahrt, Franck
Rote 5, tomt 16, de Buur (de Boer), Ollonberg, Herwegh, Andersson, Kåhre, Roos, Dickson, Heyman
Rote 5, tomt 17, Hertzen (Hartzen), Herwegh, Kuhn, Nissen, Tanggren, Heegh, Spargren, Nordenberg, handelsfirma G Lewien, Denninghoffska huset

Arkaden

Zachrisson

Zacharias Zachrisson (-1750) var son till Zacharias Dulock i Filipstad och Lisken (Geschke) Dreijer, i sin tur dotter till rådmannen Martin Dreijer (-1657) i Göteborg. I sitt första äktenskap var Lisken (Gescke) Dreijer gift med Paul Werner (-1680), rådman i Kristinehamn. De hade sonen Paul Werner, rådman i Lidköping, som sålunda var halvbror till Zacharias Zachrisson.

Zacharias Zachrisson fick burskap som handlande 1722 och var därfter en viktig stångjärnsexportör. Han var gift med Barbara Sofia Liedberg (1706-1772), dotter till den mycket rike handelsmannen Christoffer Liedberg och Margareta von Minden).

Av döttrarna till Zacharias Zachrisson och Barbara Sofia Liedberg var Margareta Zachrisson gift med handelsmannen Erik Koch, Christina Zachrisson (-1770) var gift med superkargören Johan Henrik Nissen (1718-83) och Anna Dorothea Zachrisson med brukspatronen Samuel Thorsson. Sönerna Christopher Zachrisson, Johan Zachrisson och Martin (Mårten) Zachrisson (1742-1821) var alla handelsmän. Martin Zachrisson var gift med Maria Arfwidson i sitt andra gifte. Hon var dotter till Petter Arfwidson (1710-84). Hennes bror Samuel Arfwidson var gift med Maria Svalin (1771-1814), tidigare gift med Niclas Heegh och dotter till Peter Svalin (1729-98).

Martin Zachrisson drev en av Göteborgs större importfirmor på 1760 och 1770-talen. 1770 var han Göteborgs femte största importör, lika stor som Magnus Alroth. Han var också ägare av sillsalterier och trankokerier så sannolikt var salt en vara han importerade.