Asta Ekenvall

Astrid Märta (Asta) Hammarberg, idéhistoriker och bibliotekarie, föddes 1913-04-06 i Anundsjö i Västernorrland som dotter till Axel Hammarberg och Anna Malmström. Dog 2001-12-12 i Göteborg. Hon tog studenten i Umeå 1932 och fortsatte därefter studierna i Uppsala. År 1939 gifte Fortsätt läsa Asta Ekenvall

Advertisements