Karl XII, Madagaskar, Göteborg och kapare

Ett av de märkligaste utslagen av 1710-talets svenska kaparpolitik gentemot fientliga flottor var planen att dra in några av jordklotets mest fruktade sjörövare, piraterna på Madagaskar, i kriget på Sveriges sida. I maj 1714 erbjöd sig över 1 400 sjörövare på den afrikanska ön att, mot Läs mer …

Kapare under det stora nordiska kriget 1700-21

Under det stora nordiska kriget 1700-1721 var Göteborg centrum för en omfattande kaparverksamhet. Kapare var statligt licensierade pirater. Den mest kände svenske kaparen är Lars Gathe/Gathenhielm som opererade från Göteborg, Onsala och Dunkerque under det stora nordiska kriget. Kända kaparredare och kaptener under det stora nordiska Läs mer …

Chapman – kapare och fartygsbyggare

Den brittiske sjöofficeren Thomas Chapman (1683-1769) fick 1715 ett kaparbrev av den svenske kungen. Han hade då från 1714 tjänstgjort i den svenska marinen posterad i Stralsund. Samma år han fick kaparbrevet fick han en tjänst i Göteborgseskadern (flottan i Göteborg). 1717 var han kapten Läs mer …

Sjöblad – amiraler och kapare

Erik Carlsson Sjöblad (1647-1725) startade sin sjömilitära karriär redan vid 15 års ålder, då han skrev in sig vid svenska amiralitetet som volontär. Två år senare tog tjänst i den engelska flottan där han blev löjtnant 1665 och kapten 1672. Redan året därefter lämnade han den Läs mer …

Medlemmar i frimurarlogen S:t Johanneslogen Elisabeth i Kanton

Personer som eventuellt var medlemmar i S:t Johanneslogen Elisabeth i Kanton, namn, provinsialnummer, yrke, loge, år Andersson, Anders 4221 Styrman i Ost Indiska Companiets tjenst Burtz, Johan Adolph 1882 Ost Indiska Companiet Styrman [S3S] 1774 Chalmers, James 1870 Handlande [S3S] 1774 Chalmers, William 1741 Handlande, Läs mer …

Arvid Rosén

Arvid Rosén, född 28 december 1895 i Göteborg, död 1 maj 1973 i Lindome, var en svensk skolman. Son till läraren Axel Pontus Rosén (1867-1933) och Anna Korintia Johansson (1872-??). Från den 25 oktober 1924 gift med Ingrid Rosén (1904–2000) Rosén tog studenten 1914 och studerade sedan vid Göteborgs högskola, där han blev filosofie kandidat 1919 Läs mer …

Uppdateringar och kompletteringar av sajten under sommaren

Under sommaren har det skett en omfattande uppdatering av artiklarna och Göteborgs landerier samt en komplettering av artiklarna om de svenska kaparna och deras fartyg. Dessutom har ett antal artiklar om redare på 1700-talet tillkommit. Redare Stora redare vid mitten av 1700-talet 1780-talets stora redare Läs mer …