Svenska Oljeslageri AB (1929)

Den av Svenska Oljeslageriaktiebolaget bedrivna rörelsen har pågått sedan år 1823,då firman M. E. Delbanco (grundad omkring år 1810) började oljeslagerirörelse i Mölndal.

Bolagets rörelse har från år 1916 drivits under namn av Svenska Oljeslageriaktiebolaget. Nämnda år sammanslogos nämligen de rörelser, som tidigare bedrivits av firman M. E.Delbanco, Aktiebolaget Sommelii Fabriker (vars fabrik först anlades vid Stadsgården i Stockholm år 1841 av Gustaf Sommelius och sedermera år 1888 flyttades till Henriksborg) samt Trollhätte Oljeslageri Aktiebolag (grundat 1865). Sedan fabriken i Trollhättan försålts för annat ändamål, bedrives bolagets fabriksrörelse vid anläggningarna i Mölndal samt vid
Henriksborg.

De artiklar, som tillverkas, äro: Linolja samt linkakor och linkakmjöl. Det årliga värdet av tillverkade varor uppgår till cirka 10,000,000 kronor. Vid båda fabrikerna sysselsättas i genomsnitt c:a 150 arbetare.

Bolagets styrelse utgöres av herr Axel Carlander, ordf., dir. Aug. Nachmanson, v. ordf., dir. Carl Blidberg, dir Per Wising samt ingenjör Hakon Leffler. Verkställande direktör är sedan bolagets bildande år 1916 ingenjör Hakon Leffler (sondotterson av firman M. E. Delbancos grundare), direktör vid Stockholmsfabriken är direktör Per Wising, tidigare i många år anställd vid Aktb. Sommelii fabriker.

Från Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.