Ivar Fallenius

Ivar FalleniusIvar Constantin Engelbrekt Fallenius, född den 26 april 1866 i Örebro, död den 25 april 1951 i Göteborg, var en svensk köpman.

Efter studentexamen och underbefälsutbildning praktiserade Fallenius i en exportfirma i Göteborg, senare i Frankrike och England. Efter tiden utomlands återvände han till Göteborg, där han 1891 startade en speditionsfirma på Drottninggatan 11. Senare samma år, när företaget expanderat, flyttade firman till Skeppsbron 1 och i december inträdde vännen Leopold Leffler (oklart vem detta är) som kompanjon och firmanamnet blev Fallenius & Leffler:

I ett rum i Göteborgsbankens gamla fastighet där, Drottninggatan 11, startade han i april 1891 eget företag i speditions- och befraktningsbranschen. Rörelsekapitalet var ett kreditiv på kr. 5 000, hans medhjälpare en springpojke. Redan hösten s. å. hade företaget växt, så att F. flyttade till två rum i Skeppsbron 1. I dec. s. å. upptog han som kompanjon sin vän Leopold Leffler, varpå firmanamnet blev Fallenius & Leffler. Redan hösten 1893 upplöstes emellertid kompanjonskapet, och F. fortsatte rörelsen ensam. Med hjälp av några goda vänner ombildades firman till aktiebolag 1908 (kapital 60 000 kr.). Själv stod F. alltjämt i spetsen för företaget som verkställande direktör och var från slutet av 1940-talet också styrelseordförande. Som närmaste män hade F. från 1897 konsul Ture Jonsson (d. 1923), direktör Philip Bourn 1905—41 och från 1919 direktör Ivar Ahlstrin. Redan från början koncentrerade F. sig på speditionsverksamheten, och företaget växte från en blygsam början ut till en av de mera omfattande transport- och speditionsorganisationerna i landet.

[…]

Redan på 1890-talet hade firman ett par linjeagenturer, dock utan större omfattning. När Rederi a.-b. Nordstjernan 1904 startade Johnson-linjen, blev Fallenius & Leffler dess representant i Göteborg. Johnson-linjens storartade utveckling medförde en motsvarande utvidgning för F:s firma. En stor del av firmans personal fick småningom specialisera sig på de med agenturen förenade arbetsuppgifterna, såsom bokning av last och passagerare för de olika linjerna till La Plata, Mellanamerika samt Nord-och Sydpacific, liksom med fartygens klarering och expedition. Inrikes igångsatte F. före 1920 kanaltrafik mellan Göteborg och hamnarna i Vänern samt kanalvägen till Stockholm, men denna trafik nedlades 1923 efter avtal med Ångfartygs a.-b. Göta kanal och med detta samseglande rederier. Under namn av Fallenius-linjen bedrevs en omfattande kusttrafik mellan Göteborg, Stockholm och norrlandshamnar, med höjdpunkt 1926— 27, då ett 30-tal båtar här sysselsattes. Redan 1918 startade F. en reguljär godslinje Göteborg—Århus, först med ett norskt fartyg. Fallenius-linjen utvidgades 1930 till att omfatta även Ålborg; tre svenska båtar insattes på denna linje.

Fallenius var också delägare i assuransfirman Ankarcrona & Co, vilken 1907 övertogs av Fallenius & Leffler. I början av 1900-talet grundade Fallenius Compoboardfabriken, vilken tillverkade ett väggbeklädnadsmaterial och färdiga hus.

Ivar Fallenius var ordförande i Göteborgs speditörförening 1934–1942 och tog initiativet till Sveriges speditörföreningars riksförbund 1937 där han var ordförande 1937–1942. Han var engagerad i styrelsen för Svenska mässan där han var ordförande i dess verkställande nämnd 1923–1943 och i dess styrelse 1933–1944. Han var också ledamot av styrelsen för Frimurarbarnhuset i Göteborg 1917–1943.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Ett svar på ”Ivar Fallenius”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.