Ramm om Th. Ahrenberg

Grundläggaren af denna rederiaffär, Theodor Ahrenberg, började redan tidigt, på 1850-talet, att utreda mindre segelfartyg och fortsatte med denna verksamhet äfven såsom delägare i handelsfirman A. T. Ahrenberg & Co., men ägnade sig från år 1874 uteslutande åt rederirörelsen under Fortsätt läsa Ramm om Th. Ahrenberg

Advertisements

Ole Kruse

Ole Waldemar Thisenius Kruse, född 13 maj 1868 i Haderslev, Danmark, död 29 november 1948 i Bokenäs, var en dansk-svensk målare. Fadern var målarmästare och sonen fick sin första yrkesutbildning i hans verkstad. Var gift med Sophie Agnes Schlotfeldt (1879-1975). Under Fortsätt läsa Ole Kruse

Bröderna i Böödalen

Bröderna i Böödalen var ett sällskap i Göteborg som bildades av skeppsredaren Werner Lundqvist (1868-1943). 1903 hade han och hans hustru Anna (dotter till Theodor Ahrenberg) flyttat in i huset Villa Soltorpet, som ligger i Bö, Göteborg. Skisserna till huset Fortsätt läsa Bröderna i Böödalen

Stiftelsen Werner Lundqvist fond till sjöfartsmuséet

Skapades genom en donation av skeppsredaren Werner Lundqvist med det uttalade ändamålet att bidra till byggandet av Göteborgs sjöfartsmuseums bestående och vidare utveckling genom att underhålla och öka samlingarna samt sedan denna fond eller andra dylika genom ytterligare gåvor få tillväxt, Fortsätt läsa Stiftelsen Werner Lundqvist fond till sjöfartsmuséet

Werner Lundqvist

Gustaf Werner Lundqvist, född 6 januari 1868 i Uddevalla, död 2 juli 1943, var en svensk skeppsredare och donator. Han var son till järnhandlaren C.G. Lundqvist och Adelaide Brattberg, och var sedan 1900 gift med Anna Ahrenberg, dotter till Theodor Fortsätt läsa Werner Lundqvist

Ahrenbergs

1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen med ångfartyg för vilka särskilda bolag bildades. Fortsätt läsa Ahrenbergs

Skeppsredare

Endast för medlemmar