Sällskapet Myrorna

Sällskapet Myrorna bildades 1887. Syftet med sällskapets verksamhet var att få ihop medel till ett hem för värnlösa barn. Initiativtagare till sällskapet var Carin Nordgren och det var också hennes idé att pengarna som samlades in skulle användas till barnhem. Carin Nordgren också … Läs mer

Utby

Utby (Utby socken och Utby by) är känt sen Kvibergs by gavs till Nya Lödöse stad år 1473. Ur socknen bröts sen Kviberg och staden Nya Lödöse som utgjorde Götaholms socken vilken ett år senare bytte namn till Nylöse socken. Från 1526 ingick även Härlanda i Nylöse socken. Utby by … Läs mer