Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ungewitter & Co

Göteborgs största segelfartygsrederier 1854-1866

Under denna period domineras rederiverksamheten i Göteborg av två företag, James Dickson & Co och J.G. Grönvall & Co. Medan J.G. Grönvall & Co i praktiken var ett renodlat rederiföretag så var James Dickson & Co framförallt ett handelshus och trävaruexportföretag med sågverk i Norrland och brädgård i Göteborg. De två företagen är i en klass för sig själva med andra stora redare en bra bit efter vad det gäller tonnage och antal fartyg. Segelfartygen dominerade fortfarande i Sverige, framförallt på de längre rutterna, men på kortare trader och för kortare transporter blev ångfartyg snart dominerande.

Wilhelm Röhss lämnade för sin del J.G. Grönvall & Co år 1853 och blev därefter stor redare i egen regi, först själv och sedan via Wilh. Röhss & Co. Ekman & Co som i början av 1800-talet var en av de större redarna i Göteborg återkom bland de större redarna och växte kraftigt som redare under perioden medan Olof Wijk istället minskade sin rederiverksamhet. Flera tidigare sjökaptener såsom Theodor Nilsson och Anton Clase med flera blev själva stora redare.

Flera företag som satsade på ångfartyg avvecklade sin segelfartygsverksamhet såsom exempelvis Ungewitter & Co samt Mattsson & Braune. Gerhard Emanuel Braune som var delägare i sistnämnda bolag hade sonen Josua Braune som ägde del i ett annat företag med stort tonnage, Francke & Braune.

Största rederier, antal läster, 1854, 1856, 1858

James Dickson & Co, 2 977, 3 702, 3 273
J.G. Grönvall & Co, 2 490, 2 537, 2 700
J.A. Kjellberg & Söner, 1 202, 1 461, 691
Gustaf Melin, 1 033, 943, 847
Olof Wijk, 896, 961, 249
I. Lilljequist & Son, 569, -, –
C.G. Lindberg, 522, 522, 466
Leopold Gibson, 488, 593, 882
Mattsson & Braune, 415, 414, 327
Corin, Lindhult & Co, 415, 195, –
E. Rundberg, 405, 241, 95
A. Barclay & Co, 376, 608, 297
G.H. Hegardt & Co, 317, 534, 534
O.P. Dahlin, 303, 303, 302
C.C. Barchmann, 300, 496, 733
Ungewitter & Co, 131, 693, 681
J. Wennerberg & Co, 255, 334, 473
Wilh. Röhss, 252, 401, 931
G.W. Friberger, 114, 302, 212
Otto Lindberg, – , 334, 333
Francke & Braune, -, – , 485
A. Oterdahl, 299, 235, 389

Största rederier, antal läster, 1860, 1862, 1864, 1866

James Dickson & Co, 3 224, 2 974, 2 787, 2 733
J.G. Grönvall & Co, 2 874, 2 660, 2 930, 2 755
Gustaf Melin, 1 048, 1 458, 1 233, 943
Wilh. Röhss, 1 001, 926, 878, 606
G.H. Hegardt & Co, 856, 566, 710, 697
C.C. Barchmann, 734, 318, 318, –
J.A. Kjellberg & Söner, 691, 543, 748, 858
L. Gibson/W. Gibson & Söner, 662, 662, 655, 479
J.L. Broddelius, 559, 312, 552, 545
Francke & Braune, 485, 485, 485, –
C.G. Lindberg, 466, 310, 218, 214
A. Oterdahl, 389, -, -, –
J. Wennerberg & Co, 382, 297, 308, 308
Ungewitter & Co, 350, -, -, –
A. Barclay & Co, 333, 333, 637, 590
Otto Lindberg, 333, 333, -, -,
Ekman & Co, 319, 500, 560, 911
Mattsson & Braune, 318, 318, 318, 318
O.P. Dahlins sterbhus, 302, 193, -, –
A.F. Landgren/A. Landgrens Enka, -, 363, 286, 495
P.A. Lindberg, -, -, 600, 654
Björck & Engström, 271, 273, 499, 478
Olof Wijk, – , -, 373, 373
Anton Clase, -, -, -, 462
Theodor Nilsson, -, -, -, 326
C.O. Lundberg, 222, 108, 206, 317

Advertisements

Magnus Erland Falck

Magnus Erland Falck föddes 1832-03-16 i Södra Mellby i Kristianstads län och dog 2 april 1922 i Göteborgs, Hans föräldrar var prästen Petrus Samuel Falck (1788-1849) och Eva Katarina Karstén.

Efter skolstudier anställdes han år 1850 som bokhållare i firma Ungewitter & Co. 1861 blev han delägare tillsammans med sin kusin Gustaf Magnus Falck (1838-1900) men lämnade firman igen år 1880. Han grundade istället en egen firma, M.E. Falck som han drev till 1913. Mellan 1890 och 1913 var han också chef för Brandförsäkrings AB Norrlands kontor i Göteborg. Han var också styrelseledamot i Ab Göteborgs Förenade Bryggerier och AB J.A. Pripp & Son 1895-1922.

Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1878-1902 och hade under den tiden en lång rad förtroendeuppdrag för staden.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Falck

Johan Anders Falck (1792-1852) som fick burskap som handlande i Göteborg 1814 var son till prästen Magnus Falck (1744-1809).

Han verkade som grosshandlare (bl. a. delägare i firman Ungewitter & Co.) 1814—52 och var även kommunalt aktiv. Han var gift två gånger, först med Maria Charlotta Prytz (1809-1836) och sen med Wilhelmina (Mina) Prytz (1814-1892) , båda två döttrar till grosshandlaren Gustaf Rudolf Prytz.

J. A. Falcks son i andra giftet grosshandlaren Gustaf Magnus Falck (1838-1900) var för sin del delägare i  Ungewitter & Co under åren 1861—80 och ensam ägare 1880—1900. Den tid han var delägare hade han som kompanjon sin kusin Magnus Erland Falck (1832-1922), son till prästen Petrus Samuel Falck (1788-1849).

Gusta Magnus Falck var gift med Ingeborg Amalia Weinberg (1852-1905)

Familjen Ungewitter

Familjen Ungewitter kom redan på 1600-talet till Göteborg. Bland familjemedlemmarna märks slaktaren Christoffer Ungewitter d.ä. (- 1654), från 1641 gift med Elsebe Jürgensdotter Möller (-1684), Christoffer Ungewitter d.y., Hans Ungewitter och Johan Heinrich Christian Ungewitter (1786-1827). Den senare var medlem i Royal Bachelors Club.

Medlemmar i familjen grundade Ungewitter & Co som bland annat sysslade med spannmålshandel, brännvinsbränning, saltimport och sillexport.

Carl Gustaf Prytz

Carl Gustaf Prytz

Carl Gustaf Prytz

Carl Gustaf Prytz, föddes den 25 februari 1819 i Göteborg, och dog i samma stad den 12 april 1907. Han var en grosshandlare och konsul, son till Gustaf Rudolf Prytz och Catharina Elisabeth Broms. Han var gift med Ida Mosén (1840‐85), vars far var badläkare på Särö 1840‐44. De hade sönerna Carl Robert Prytz (1865‐1938) och August Prytz (1867-1939) samt dottern Hulda Elin Prytz (1873-1962).

Hn arbetade först i firma Ungewitter & Co samt Broms & Co (modern var född Broms) innan han 1949 grundade en egen handelsfirma som övertogs av sonen G.H. Prytz år 1874. Firman blev en av de ledande te- och kryddimportörerna i Göteborg under 1870-talet.

Prytz var holländsk konsul 1857–76, ledamot av borgerskapets äldste 1859–62, av stadsfullmäktige 1862–90 och ledamot av direktionen för Nya teatern 1859–71. Han var ledamot av styrelsen för Göteborgs Enskilda Bank 1862–92, direktör i Rosendals AB 1856-1861, ledamot av gatu- och vägförvaltningen 1863–90, ordförande från 1873, och vice ordförande i Göteborgs sparbank 1876.

Paret Prytz hyrde sommarbostad på Särö från 1857, bl.a. Ekeliden från 1861 till 1885.

Ungewitter & Co

Del 19 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Handelsföretag i Göteborg som grundades av familjen Ungewitter. Ungewitter & Co sysslade bland annat med spannmålshandel, brännvinsbränning, saltimport och sillexport.

1812 blev Eduard Ludendorff (1790-1824) delägare i Ungewitter & Co som då fick namnet Ungewitter, Ludendorff & Co. Efter hans död tycks firman ha återtagit namnet Ungewitter & Co. Vid denna tid tycks företaget bland annat ha ägnat sig åt att driva grustäkter och leverera byggmaterial till olika göteborgsföretag såväl som att driva en spikfabrik belägen i Mölndal. För grustäkternas skull arrenderades stora delar av Sannegårdens mark där Ungewitter & Co av allt att döma också innehade Sörhallens tidigare sillsalteri.

Efter sillperioden och kontinentalblockadens gyllene era i Göteborg blev Ungewitter & Co också en av stadens större järnexportörer.

1814 blev Johan Anders Falck (1792-1852) också delägare, vilket han förblev till sin död. Hans son Gustaf Magnus Falck (1838-1900) var delägare 1861—80 och ensam ägare 1880—1900. Åren 1861-80 var också den senares kusin Magnus Erland Falck (1832-1922) delägare.

Från början av 1850-talet till mitten av 1860-talet bedrev Ungewitter & Co också rederiverksamhet med segelfartyg och därefter en mindre rederiverksamhet med ångfartyg

Segelfartyg för vilka Ungewitter & Co var huvudredare

  • Amazon, skepp på 330 läster senare 319 läster. Byggt 1846 i St. Johns, Kanada, Sannolikt inköpt 1855. Troligen sålt till Ekman & Co 1859. Befälhavare A.J. Cullberg.
  • Charlotta Maria, skonertbrigg, senare skonert, på 62 läster. Byggd 1850 i Kristinehamn. Såld till S.R. Söderbom i Strömstad, troligen 1855. Befälhavare A.B. Elfversson och A.J. Cullberg.
  • Jenny, skonertbrigg på 66 läster. Troligen inskaffad 1851 och såld 1855. Befälhavare J. Elfversson.
  • Maria Mathilda, skepp på 197 läster, senare 184 läster. Troligen inskaffat 1855 och sålt 1861. Ekman & Co var delägare i fartyget. Befälhavare. J. Elfversson och A.B. Elfversson.
  • Trent, skepp på 166 läster. Byggt 1854 i Västervik. Troligen inskaffat 1855. Överlåtet på J. Elfverson efter 1869 men innan 1873. Befälhavare A.B. Elfversson, J. Elfversson och P.A. Höök.