Kvarteret Franska tomten

Franska tomten är kvarteret Skeppsbron-Kronhusgatan-Smedjegatan-Postgatan. I kvarteret låg bland annat det första Sahlgrenska sjukhuset, därefter Posthuset och numera Transatlantics hus. Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 7, tomt 56, Voigt, Greise, Wirgman, Mellenberg, Carlberg, Ekman, Alströmer, Sahlgrenska sjukhuset (1782-1823), Posthuset, Läs hela inlägget Kvarteret Franska tomten

Advertisements

Staten betalar

Vid allmänna sparbankskraschen 1929, en följd av spekulation i tomter, krävde man på borgerligt håll den strängaste räfst. Dåvarande finansminister Wohlin var särskilt upprörd. Jag kunde inte underlåta att i sambandet ställa ett par frågor: – Har finansministern, som 1922-1923 Läs hela inlägget Staten betalar

Koppartrans

Del 1 av 4 i serien Oljebolag

Del 1 av 4 i serien OljebolagEfter andra världskriget var det ekonomiskt att lägga raffinaderier nära konsumtionsområdena i stället för som tidigare nära oljekällorna. Med ökad konsumtion var det bättre och billigare att transportera råolja i allt större tankfartyg än Läs hela inlägget Koppartrans

Rederi AB Transoil

Del 5 av 25 i serien Rederier

Del 5 av 25 i serien Rederier1922 anskaffar Transatlantic sitt första tankfartyg och 1927 bildas dotterbolaget Red. AB Transoil under ledning av Rolf Sörman. De flesta av Transatlantics tankfartyg kom att redas av Transoil eller något av detta rederis dotterbolag Läs hela inlägget Rederi AB Transoil

Svenska Amerika Linjen

Del 4 av 25 i serien Rederier

Del 4 av 25 i serien RederierPassagerartrafiken Trafiken startades 1915 under rederinamnet Rederi AB Sverige-Nordamerika, i dagligt tal blev namnet Svenska Amerika Linjen, SAL. Detta namn blev småningom också det officiella. Passagerartrafiken från Sverige till Nordamerika, innebar tidigare transport till Läs hela inlägget Svenska Amerika Linjen

Atlantic Container Line

Del 3 av 25 i serien Rederier

Del 3 av 25 i serien RederierAtlantic Container Line startade sin trafik 1967. Olof Wallenius hade 1964 beställt ett fartyg av helt ny typ på tyskt varv. Denna nya fartygstyp visade sig mycket lämplig för containertrafik. Olof Wallenius tog nu Läs hela inlägget Atlantic Container Line

Rederi AB Transatlantic

Del 2 av 25 i serien Rederier

Del 2 av 25 i serien RederierWilhelm Rogatius Lundgren föddes 1856 i Söderåkra strax söder om Kalmar. Redan som 13-åring mönstrade han på sitt första fartyg och därmed inleddes ett framgångsrikt liv i sjöfartens tjänst. Efter att ha tagit examen Läs hela inlägget Rederi AB Transatlantic

Carlsson – redarfamilj i skuggan av Broströms

Del 2 av 12 i serien Finansfamiljer i Göteborg

Del 2 av 12 i serien Finansfamiljer i GöteborgFamiljen Carlsson var en finansfamilj från Göteborg, en redarfamilj som verkade i skuggan av Broströms. Det rederi man dominerade under i stort sett hela dess existens var Rederi AB Transatlantic (inte samma Läs hela inlägget Carlsson – redarfamilj i skuggan av Broströms