S Gustaf Janson

Sven Gustaf Janson föddes 1862 i Göteborg och dog  80 år senare (1942) , i samma stad. Han var son till sjökaptenen Holger Fredrik Janson och Maria Åhsberg. Gift med Jenny Sophia Werner (1878-1968), dotter till sjökaptenen Eric Johan (John) Werner och Sophia Lovisa Printz. Han Läs hela inlägget S Gustaf Janson

Advertisements

Herbert Metcalfe

Herbert Metcalfe, föddes1875, dog 1930. Gift med Elin Ewerlöf i hennes andra äktenskap. Hon var gift med Sven Steen i sitt första äktenskap. Efter avslutade skolstudier och merkantil utbildning på rederikontor i England och på kontinenten kom han 1900 till Aug. Leffler & Son i Läs hela inlägget Herbert Metcalfe

Svenska Lloyd

Del 7 av 25 i serien Rederier

Del 7 av 25 i serien RederierÅngfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1868 i Göteborg på initiativ av navigationsskoleläraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grosshandlare A. Meyer. Bolagets aktiekapital vid starten var 70000 rdr fördelat på 140 aktier om Läs hela inlägget Svenska Lloyd

TOR Line

Del 6 av 25 i serien Rederier

Del 6 av 25 i serien RederierTOR Line startade sin verksamhet 1966 då de första fartyget M/S Tor Anglia levererades. Bakom rederiet stod Rederi AB Rex samt Transoil. Det var dessa rederier som lånade sina initialer till det nya rederiet. T:et Läs hela inlägget TOR Line

Skeppsredare

Del 1 av 25 i serien Rederier

Del 1 av 25 i serien RederierEndast för medlemmar