Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Läs hela inlägget Amerikahuset

Advertisements

Steen – F.O. Peterson & Söner

Del 6 av 6 i serien Bygg- och fastighetsbolag

Del 6 av 6 i serien Bygg- och fastighetsbolagGöteborg äldsta fortfarande existerande byggföretag är F.O. Peterson & Söner. Det grundades redan 1870 av byggmästaren F.O. Peterson som tog uppkonkurrensen med de tyska och tyskättade byggmästare, exempelvis  Philip Jacob Rapp, August Läs hela inlägget Steen – F.O. Peterson & Söner