Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Sven Roempke

Roempke

Del 36 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Johan Fredrik (Johan Friedrich) Roempke (1718-93) var skeppsbyggmästare  på Varvet Viken i Göteborg. Hans svåger Peter Bagge var ägare av varvet. Johan Fredrik Roempke var gift med Elisabeth Dorotea Beyer (1732-69), dotter till superkargören G.F. Beyer medan Peter Bagge var gift med en annan dotter till G.F. Beyer. Johan Fredrik Roempkes hus på Allmänna Vägen 2 finns fortfarande kvar.

Han föddes i Göteborg som son till en fältskär ifrån Brandenburg som också hette Johan Friedrich Roempke (1668-1729) och hans fru Dorotea Jordan som flyttat till staden. Under hans tid på Vikens varv byggdes ostindiefararen Götheborg II.

Brodern Peter Roempke (1715-63) var fältskär precis som fadern och tjänstgjorde bland annat i Ostindiska Kompaniet. Han tjänstgjorde på Prinsessan Sophia Albertina 1755-56 och Prins Carl 1763. Han dog ombord på Prins Carl under utresan till Kanton år 1763. Brodern Magnus Roempke  (1717-84) var präst i Lundby och Säve församlingar.

Av skeppsbyggmästaren söner var Sven Roempke (1763-1820) kapten och anställd i Ostindiska kompaniet medan sonen Peter Roempke (1764-1803) var superkargör i samma kompani. Den senare gjorde två resor som superkargör på Gustaf III 1797-1798 och på Drottningen 1800-1802 medan Sven Roempke var styrman på Gustaf Adolph 1797-1800, kapten på Östergöthland under resan 1802-1804 och på den avbrutna resan med Hoppet (II) 1808. Även deras bror Andreas Roempke (1765-1805) var till sjöss som kapten medan Anders Frantz Roempke (1768-92) var skeppsbyggmästare som fadern, men i Gävle. Brodern Magnus Roempke (1766-1831) var även han till sjöss.

Hans dotter Elisabeth Roempke (1756-87) var gift med Carl Minten och dottern Dorotea Fredrika Roempke (1755-1825) med Magnus Schale.

Allmänna vägen 2A och Allmänna vägen 2.

Advertisements

Hoppet (II)

1:a resan, till Bengalen, 1808

Kapten: Sven Roempke

I slutet av 1808 sändes Hoppet till England med last av järn och 100 000 piastrar lånade av Ständernas Bank. Under brittisk konvoj skulle hon därefter gå till Bengalen. På grund av Gustav IV Adolfs avsättning måste resan inställas och hon återvände därmed till Göteborg med sin last. Förlusten på resan var över 40 000 rdr.

Östergöthland

Byggt i Norrköping, 266 läster, 14 kanoner, 56 man.

1:a resan, till Kanton, 5/5 1799 – 12/6 1801

Kapten: Gabriel Gadd
Superkargör: Laur. Chr. Bäck

2:a resan, till Indien och Kanton, 5/4 1802 – 1/5 1804

Kapten: Sven Roempke
Superkargör: Laur. Chr. Bäck