Roempke

Del 36 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Del 36 av 36 i serien Ostindiska kompanietJohan Fredrik (Johan Friedrich) Roempke (1718-93) var skeppsbyggmästare  på Varvet Viken i Göteborg. Hans svåger Peter Bagge var ägare av varvet. Johan Fredrik Roempke var gift med Elisabeth Dorotea Beyer (1732-69), dotter till superkargören G.F. Beyer Läs hela inlägget Roempke

Advertisements

Östergöthland

Byggt i Norrköping, 266 läster, 14 kanoner, 56 man. 1:a resan, till Kanton, 5/5 1799 – 12/6 1801 Kapten: Gabriel Gadd Superkargör: Laur. Chr. Bäck 2:a resan, till Indien och Kanton, 5/4 1802 – 1/5 1804 Kapten: Sven Roempke Superkargör: Laur. Chr. Läs hela inlägget Östergöthland