Renströmska huset

Renströmska huset, är ett trevånings kontorshus i kvarteret Holländaren med vit, slätputsad fasad i hörnet av Västra Hamngatan 9/Kyrkogatan 13 i centrala Göteborg. Det uppfördes 1805 som en tvåvånings byggnad åt handelsmannen H. G. Peters efter den stora stadsbranden året innan (1 … Läs mer

Kvarteret Stadsmäklaren

Kvarteret Stadsmäklaren, Magasinsgatan-Kyrkogatan-Västra Hamngatan-Kungsgatan. Rote 2, tomt 125, Bagge, Kohlhoff, Areel, Giers, Sandtz (Sands), Rote 2, tomt 126, Bagge, Rote 2, tomt 127, Norfeldt, Leijoncrantz, von Ackern, von Egmont, Chambers, Törngren, Lamberg Rote 3, tomt 32, Clerck, … Läs mer

Stiftelsen Renströmska fonden

Vid Sven Renströms död uppgick tillgångarna till 2 871 128 kronor, varav 1,5 miljoner skulle tillfalla Göteborgs stad, och av dessa skulle 1 miljon kronor bilda den Renströmska fonden. Summan motsvarade ungefär stadens samlade utgifter 1868. Målsättningen för fonden är: Stiftelsens … Läs mer

Sven Renström & Co

Sven Renström & Co grundades 1816 i Göteborg i dyningarna efter de många företag som de åren gick i konkurs efter att kontinentalblockaden upphört, Ostindiska kompaniet lagts ner och sillen försvunnit. Grundare var Sven Renström (1793-1869) och firman bar länge bara hans namn. … Läs mer

Sven Renström

Sven Renström, född 4 februari 1793 på säteriet Uggleberg i Huggenäs socken död 26 juni 1869 i Göteborg, var en svensk affärsman, kommun- och riksdagspolitiker och donator. Han var son till inspektorn på Ugglebergs säteri, Anders Renström och hans fru Elisabeth Rudberg (gifta … Läs mer