Spinnhuset

År 1698 utfärdades en stadga mot s k lösdriveri. I samband med detta föreslogs att arbetshus eller så kallade spinn- och rasphus skulle inrättas i alla residensstäder. Spinnhusen uppfördes som ett slags tvångsarbetsanstalter där de intagna var så kallade lösdrivare (dvs fattiga … Läs mer

Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för … Läs mer