Vassnöden

Precis som på Hagaheden kom de mindre landerierna på Heden längre österut att stycka av markbitar till underarrendatorer. Speciellt var detta fallet med Hedås där det under 1800-talet avstyckades mark för nya egendomar till både välbemedlade och fattiga. Sålunda växte det fram … Läs mer

Getebergsängen

Getebergsängen var en del av den jord som donerades till Göteborg stad vi stadens grundande. Marken arrenderades ibland ut som betesmark, bland annat till Hans von Gerdes under en period på 1600-talet. Oftast användes den dock av staden själv till förmån för alla borgare. 1870 fick … Läs mer

Milow – Dicksonska lantgården

Låg invid landerierna Lilla Hedås, Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefär där Engelbrektsgatan går idag. Var i likhet med Lilla Hedås, Rosengård och Fredås en avstyckning från Stora Hedås någon gång i början på 1800-talet. … Läs mer

Rosengård

Rosengård var ett landeri i Göteborg som troligen tillkom i början av 1800-talet. Avstyckat från Stora Hedås. Huvudbyggnaden låg vid Södra Vägen tvärs över från Lorensbergstomten. Ägare under en följd av år var packhusinspektorn och tullförvaltaren J.E. Lange. Lange troligen var … Läs mer