De första förstäderna – Pustervik, Haga och Masthugget

Göteborgs stad hade inom fästningen inte plats för sjöfartens alla anläggningar. Under ca 200 år låg därför de skrymmande hamnverksamheterna på donationsjorden väster om fästningsgördeln. Vid Stigbergsängens strand tillät älvens vattendjup anläggningar för sjöfarten – ängen indelades i smala hamnegendomar Läs hela inlägget De första förstäderna – Pustervik, Haga och Masthugget

Advertisements

Släkten Gavin

Del 11 av 12 i serien Kapare och pirater

Del 11 av 12 i serien Kapare och piraterFamiljen Gavin ägde länge en hamnegendom vid Smala vägen och bedrev bl.a. sillsalteriverksamhet. Den förste Adam Gavin flyttade till Göteborg från England år 1782 och idkade trä- och  sillhandel samt rederirörelse i Masthugget.  Han Läs hela inlägget Släkten Gavin

James Christie – Olof Wijk

Del 21 av 22 i serien Handelshus i 1700-talets GöteborgOlof Wijk d.ä. (1786-1856) grundade sin firma år 1807 genom efter att övertagit James (i vissa källor John) Christies verksamhet år 1805, ett år innan denne dog. Detta var precis i Läs hela inlägget James Christie – Olof Wijk

Carnegie, Erskine & Mitchell

Del 1 av 11 i serien Brittiska handelsmän i Göteborg1746 grundade George Carnegie (1726-99), som kom till Göteborg som flykting efter slaget vid Culloden år 1745, en handelsfirma i Göteborg. I firman hade han genom hela verksamhetens existens en rad skottar Läs hela inlägget Carnegie, Erskine & Mitchell

Göteborgs handelshus på 1700-talet

Del 1 av 22 i serien Handelshus i 1700-talets GöteborgBland mina många historiska artiklar om handel och industri på 1700-talet har jag tidigare skrivit om en del av Göteborgs handelshus och handelsfamiljer ur ett perspektiv där jag utgått från familjen Läs hela inlägget Göteborgs handelshus på 1700-talet

De största trankokeriägarna på 1700-talet

Del 17 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 17 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioderNär det gäller trankokeriägarna på 1700-talet kan man i motsats till när det gäller sillsalterierna få en uppfattning om de största ägarna på ett par olika sätt. Dels via antal ägda Läs hela inlägget De största trankokeriägarna på 1700-talet

Jonas Kjellberg och sillen

Del 16 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 16 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioderJonas Kjellberg (1752-1832) föddes på Kinnekulle men flyttade 1770 till Göteborg. Han fick där kontakt med herrnhutaren Johan Willin och fick snart anställning hos Gustaf B. Santesson, en annan herrnhutare som drev ett Läs hela inlägget Jonas Kjellberg och sillen

Skärgårdsverk i södra Inland

Del 13 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 13 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioderDet sydligaste sillsalteriet utanför södra Inland fanns utanför halvön Överön i Nordre älvs mynningsvik. Detta sillsalteri byggdes år 1787 på Lilla Bastö av C.E. Högström som för ändamålet arrenderat ön av Läs hela inlägget Skärgårdsverk i södra Inland

Skärgårdsverk i Göteborgs skärgård

Del 12 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioder

Del 12 av 18 i serien Sill, sillfiske och sillperioderI södra delen av nuvarande Göteborgs kuststräcka och i södra skärgården fanns inte så måmnga sillsalterier och ännu färre trankokerier. Men några fanns, det största fanns förmodligen på Känsö. I Långedrag fanns två mindre Läs hela inlägget Skärgårdsverk i Göteborgs skärgård

Handelshusen i Göteborg och herrnhutarna

På 1790-talet och i början av 1800-talet gick en lång rad handelshus i Göteborg i konkurs. Det hade dels med olika krig att göra, dels berodde det på att sillen försvann och dels på kraschen som följde på den konstgjorda Läs hela inlägget Handelshusen i Göteborg och herrnhutarna